Girl in a jacket

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Wydawca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

Pismo publikuje teksty literaturoznawcze, teoretycznoliterackie, metodyczne i dziennikarskie.

Girl in a jacket

Africa Tomorrow

Wydawca: Salvatorianum Jordan University College (JUCo) w Morogoro (Tanzania)

Dostępne tomy z lat 2015-2018

ISSN 1821-8083

Girl in a jacket

Anglica. An International Journal of English Studies

Wydawca: Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Czasopismo naukowe poświęcone literaturoznawstwu, kulturoznawstwu oraz językoznawstwu.

ISSN 0860-5734

Girl in a jacket

Budownictwo i Architektura

Wydawca: Politechnika Lubelska

Kwartalnik naukowy publikujący artykuły z zakresu architektury, urbanistyki, inżynierii lądowej oraz transportu.

ISSN 1899-0665
e-ISSN 2544-3275

Girl in a jacket

Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura

Wydawca: Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Czasopismo naukowe publikujące teksty nt. kultury współczesnej.

ISSN 1508-6305
e-ISSN 2544-3186

Girl in a jacket

Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media

Wydawca: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Czasopismo naukowe publikujące teksty z zakresu teorii literatury, narracji i kultury.

ISSN 2719-8278

Girl in a jacket

Polish Journal for American Studies

Wydawca: Polish Association for American Studies

Rocznik poświęcony studiom amerykanistycznym.

ISSN 1733-9154
e-ISSN 2544-8781

Girl in a jacket

Polish Journal of English Studies

Wydawca: Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej

ISSN 2543-5981

Girl in a jacket

Przegląd Europejski

Wydawca: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

Kwartalnik naukowy poświęcony studiom europejskim.

ISSN 1641-2478
e-ISSN 2657-6023

Girl in a jacket

Review of International American Studies

Wydawca: International American Studies Association

Czasopismo naukowe poświęcone studiom amerykanistycznym.

ISSN 1991-2773
e-ISSN 1991-2773

Girl in a jacket

Language and Literary Studies of Warsaw

Wydawca: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

Dostępne tomy z lat 2010-2019

ISSN 2300-5726

 

Girl in a jacket

The Polish Journal of Aesthetics

Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kwartalnik filozoficzno-estetyczny, w latach 2001–2017 wydawany pod nazwą „Estetyka i Krytyka”.

e-ISSN 2544-8242

Girl in a jacket

Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Humanistyczne

Wydawca: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo publikujące teksty z zakresu nauk humanistycznych.

ISSN 2299-1638
e-ISSN 2082-9469

Girl in a jacket

Zeszyty Naukowe TD UJ. Monografie Humanistyczne

Wydawca: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISSN 2082-419X
e-ISSN 2082-3916

Girl in a jacket

Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Ścisłe

Wydawca: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo publikujące teksty z zakresu nauk ścisłych, m.in. medycyny, chemii, fizyki.

ISSN 2084-977X
e-ISSN 2082-3827 

Girl in a jacket

Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Społeczne

Wydawca: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czasopismo publikuje teksty z zakresu nauk społecznych, m.in. prawa, historii, ekonomii.

ISSN 2299-2383
e-ISSN 2082-9213