Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Wydawca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

ISSN 1505-9057
e-ISSN 2353-1908

Africa Tomorrow

Wydawca: Salvatorianum Jordan University College (JUCo) w Morogoro (Tanzania)

Dostępne tomy z lat 2015-2018

ISSN 1821-8083

Anglica. An International Journal of English Studies

Wydawca: Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ISSN 0860-5734

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura

Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ISSN 2083-7275
e-ISSN 2391-4432

ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal

Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

e-ISSN 2084-1043
p-ISSN 2083-6635

Aspiracje

Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ISSN 1732-6125
e-ISSN 2450-7555

Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka

Wydawca: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

ISSN 0137-7043

Budownictwo i Architektura

Wydawca: Politechnika Lubelska

ISSN 1899-0665
e-ISSN 2544-3275

Er(r)go. Teoria, Literatura, Kultura

Wydawca: Instytut Literaturoznawstwa, Uniwersytet Śląski w Katowicach

ISSN 1508-6305
e-ISSN 2544-3186

Explorations – A Journal of Language and Literature

Wydawca: Uniwersytet Opolski

ISSN 2353-6969

Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media

Wydawca: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

ISSN 2719-8278

Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

ISSN 2450-3584

Health Promotion & Physical Activity

Wydawca: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

e-ISSN 2544-9117

 

Humanities and Cultural Studies

Wydawca: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

e-ISSN 2657-8972

Images. International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Communication

Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ISSN 1731-450X

Kronika Zamkowa. Roczniki. Seria Nowa

Wydawca: Arx Regia - Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie

ISSN 0239-4898

Kultura i Historia

Wydawca: Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ISSN 1642-9826

Language and Literary Studies of Warsaw

Wydawca: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych

ISSN 2300-5726

 

Polish Journal for American Studies

Wydawca: Polish Association for American Studies

ISSN 1733-9154
e-ISSN 2544-8781

Polish Journal of English Studies

Wydawca: Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej

ISSN 2543-5981

Problems of Economics and Law

Wydawca: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

e-ISSN 2657-4888

Przegląd Europejski

Wydawca: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

ISSN 1641-2478
e-ISSN 2657-6023

Review of International American Studies

Wydawca: International American Studies Association

ISSN 1991-2773
e-ISSN 1991-2773

Science, Technology and Innovation

Wydawca: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

e-ISSN 2544-9125

 

Studia Humanistyczne AGH

Wydawca: Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

ISSN 2084-3364

The Polish Journal of Aesthetics

Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W latach 2001–2017 czasopismo wydawano pod nazwą „Estetyka i Krytyka”.

e-ISSN 2544-8242

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Wydawca: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

e-ISSN 2450-6249

Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Humanistyczne

Wydawca: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISSN 2299-1638
e-ISSN 2082-9469

Zeszyty Naukowe TD UJ. Monografie Humanistyczne

Wydawca: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISSN 2082-419X
e-ISSN 2082-3916

Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Ścisłe

Wydawca: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISSN 2084-977X
e-ISSN 2082-3827 

Zeszyty Naukowe TD UJ. Nauki Społeczne

Wydawca: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

ISSN 2299-2383
e-ISSN 2082-9213