Numer 14/2023
Redaktorzy: Stanisław Mocek, Monika Nowicka, Mariusz Finkielsztein
Spis treści
Strony
Pobierz
Oskar Pratt
Procesy wdrażania pracowników w Polsce w obowiązki zawodowe i kulturę organizacyjną w warunkach pracy zdalnej na przykładzie sektora prywatnego. Badania własne z użyciem indywidualnych wywiadów pogłębionych
DOI: 10.4467/2543408XZOP. 23.001.17609
1 – 57
PDF

Słowa kluczowe

wdrożenie zawodowe |wdrożenie społeczne |praca zdalna |wstrząs instytucjonalny |kultura organizacyjna

Streszczenie

Celem artykułu jest opis procesów wdrażania pracowników w Polsce w obowiązki zawodowe i kulturę organizacyjną w warunkach pracy zdalnej. Na potrzeby artykułu przeprowadzono badanie z użyciem indywidualnych wywiadów pogłębionych na grupie menedżerów i pracowników działu personalnego średniej polskiej firmy. Na podstawie zebranych danych i w oparciu o pojęcia zmiany instytucjonalnej i kultury organizacyjnej stwierdzono, że badana organizacja wykształciła skuteczne procesy wdrożenia zawodowego, dążąc do zachowania norm wynikających z cech jej kultury organizacyjnej. Jednocześnie nie znalazła nowych sposobów wdrożenia społecznego, przez co zachwianiu uległa realizacja rytuałów i wartości organizacji.


INFORMACJE O AUTORZE

Collegium Civitas, Warszawa, Polska

Kinga Kowalczyk-Purol
Behawioralna etyka biznesu: nowa rama koncepcyjna dla etyki biznesu
DOI: 10.4467/2543408XZOP.23.002.17810
58 – 95
PDF

Słowa kluczowe

etyka behawioralna |podejmowanie decyzji |homo oeconomicus |ograniczona etyczność |moralne ekwilibrium |Prosty Model Racjonalnego Przestępstwa

Streszczenie

Etyka behawioralna (etyka empiryczna) jest nową perspektywą badawczą w obszarze podejmowania decyzji w kontekście organizacyjnym. Badania w ramach tej perspektywy koncentrują się na tym, jak okoliczności oraz procesy psychologiczne powodują u ludzi angażowanie się w wątpliwe moralnie zachowanie. Powszechnie uważa się, że podejście to będzie podstawą nowej ramy koncepcyjnej dla etycznego podejmowania decyzji w otoczeniu biznesowym. Głównym celem artykułu jest przedstawienie i omówienie charakterystyki etyki behawioralnej. Pierwsza część artykułu zawiera zwięzły opis jej tła historycznego oraz przegląd teoretycznych podstaw etyki behawioralnej. Druga część artykułu została poświęcona prezentacji kilku bardziej szczegółowych koncepcji rozwijanych przez etyków behawioralnych.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet WSB Merito, Szczecin

Collegium Civitas
plac Defilad 1
e-ISSN 2543-408X
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
ISSN 2082-7806