Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie

pl. Zamkowy 4
00-277 Warszawa

Colloquia Russica

Wydawca: Zakład Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seria wydawnicza poświęcona studiom rusycystycznym

Dostępne tomy z lat 2016-2017

Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena

Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Frontiers of Nowhere

Wydawca: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Seria wydawnicza

Fundacja „Maksimum”

Fundacja Instytut Wydawniczy „Maksimum”

Centrum Kultury Biznesu Edukacji

Oddział Małopolski

 

Monografie Towarzystwa Doktorantów UJ

Wydawca: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seria wydawnicza zapoczątkowana w 2020 roku jako kontynuacja Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Perspektywy Ponowoczesności

Wydawca: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Seria wydawnicza

Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Wiesław Olkusz

Zamek Królewski w Warszawie. Studia i Materiały

Wydawca: Zamek Królewski w Warszawie

Seria wydawnicza

Wydawnictwo Nowa Strona

Wydawnictwo naukowe

Bielsko-Biała

 

Zamek Królewski w Warszawie. Archiwum Otwarte

Wydawca: Zamek Królewski w Warszawie

Seria wydawnicza