Arx Regia – Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie

Oficyna założona na początku lat 80. XX w. jako jeden z działów odbudowanego wówczas Zamku. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się przede wszystkim historia i historia sztuki...

Colloquia Russica

Wydawca: Zakład Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seria wydawnicza poświęcona studiom rusycystycznym

Dostępne tomy z lat 2016-2017

Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena

Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Frontiers of Nowhere

Wydawca: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Seria wydawnicza poświęcona najnowszym zagadnieniom zachodniej humanistyki

Monografie Towarzystwa Doktorantów UJ

Wydawca: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seria wydawnicza zapoczątkowana w 2020 roku jako kontynuacja Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Perspektywy Ponowoczesności

Wydawca: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Seria wydawnicza poświęcona filozofii, kulturze i sztuce końca XX i początku XXI wieku, a także historii literatury

Wydawnictwo Nowa Strona

Wydawnictwo naukowe z Bielska-Białej, współpracujące m.in. z The Polish Journal of Aesthetics (wcześniej z Estetyką i Krytyką), The Polish Journal of the Arts and Culture, Zeszytami Naukowymi TD UJ

 

Zamek Królewski w Warszawie. Studia i Materiały

Naukowa seria STUDIA I MATERIAŁY Zamku Królewskiego w Warszawie to głos w dyskusji znawców, inspirujące teksty, ciekawe materiały źródłowe, rozmaite obszary humanistyki, różne perspektywy