Rus' and the World of the Nomads (The Second Half of the 9th-16th C.)

Vitaliy Nagirnyy

Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 23-26 listopada 2016 roku w Pilźnie.

 Religions and Beliefs of Rus' (9th-16th Centuries)

Vitaliy Nagirnyy

Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w dniach 15-18 listopada 2017 roku we Lwowie.