The Polish Journal of Aesthetics

Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W latach 2001–2017 czasopismo wydawano pod nazwą „Estetyka i Krytyka”.

e-ISSN 2544-8242

Review of International American Studies

Wydawca: International American Studies Association

ISSN 1991-2773
e-ISSN 1991-2773

Przegląd Europejski

Wydawca: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

ISSN 1641-2478
e-ISSN 2657-6023

Images. International Journal of Film, Performing Arts and Audiovisual Communication

Wydawca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ISSN 1731-450X
e-ISSN 2720-040X