Redaktor naczelna 
dr hab. Marta Witkowska (Uniwersytet Warszawski)

Zastępca redaktora naczelnego
dr hab. Wojciech Lewandowski (Uniwersytet Warszawski)

Sekretarze redakcji
dr Elena Kucheryavaya (Uniwersytet Warszawski)
dr Kamil Ławniczak (Uniwersytet Warszawski)

Redaktorzy prowadzący
mgr Alexandru Constantin Apetroe (Babeș-Bolyai University, Cluj-Napoca, Rumunia)
prof. Olga Nesterchuk (Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów - RUDN, Moskwa, Rosja)
dr Magdalena Dobrowolska-Opała (Uniwersytet Warszawski)
doc. dr Jaroslav Dvorak (Uniwersytet w Klajpedzie, Litwa)
mgr Labinot Hajdari (Uniwersytet w Prisztinie, Kosowo)

Redakcja językowa
Elena Kucheryavaya (język rosyjski)
Svetlana Kucheriavaia (język angielski, język polski)

Prof. Małgorzata Ciesielska (Northumbria University Newcastle, Wielka Brytania)
Prof. Zbigniew Czachór (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Alexander Galushkin (Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów – RUDN, Moskwa, Rosja; Academy of the International Agency of Public Security, Genewa, Szwajcaria)
Prof. Óscar García Luengo (Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania)
Prof. Tomasz Grzegorz Grosse (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Filip Křepelka (Uniwersytet Masaryka w Brnie, Czechy)
Prof. Teresa Łoś-Nowak (Uniwersytet Wrocławski)
Prof. José Luis Orella Martínez (Universidad CEU San Pablo, Madryt, Spain)
Prof. Josef Melchior (Uniwersytet w Wiedniu, Austria)
Prof. Michael Minkenberg (Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Niemcy)
Prof. Darko Nadić (Uniwersytet w Belgradzie, Serbia)
Prof. Peter Nedergaard (Uniwersytet w Kopenhadze, Dania)
Prof. Josep Mª Reniu Vilamala (Uniwersytet w Barcelonie, Hiszpania)
Prof. Janusz Ruszkowski (Uniwersytet Szczeciński)
Prof. Nadezhda Samsonova (Bałtycki Federalny Uniwersytet im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie, Rosja)
Prof. Dieter Segert (Uniwersytet w Wiedniu, Austria)
Prof. Victor Shadurski (Uniwersytet w Mińsku, Białoruś)
Prof. Ewa Stasiak-Jazukiewicz (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Stanisław Sulowski (Uniwersytet Warszawski)
Prof. Jolanta Urbanovic (Uniwersytet Michała Römera w Wilnie, Litwa)
Prof. Alessandro Vitale (Uniwersytet w Mediolanie, Włochy)
Prof. Tadeusz Wallas (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Prof. Abdurashid Yafasov (Uniwersytet KSTU University w Kaliningradzie, Rosja)
Prof. Yaroslav Zhalilo (National Institute of the Strategic Studies in Kyiv, Ukraine)
Prof. Peter Alexander Zervakis (Uniwersytet w Bonn, Niemcy)
Prof. dr hab. Yaroslav Zhalilo (Narodowy Instytut Studiów Strategicznych w Kijowie, Ukraina)
Prof. Ricardo Zugasti (Uniwersytet Zaragoza, Hiszpania)
Prof. Jan Žukovskis (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Litwa)

"Przegląd Europejski" jest czasopismem naukowym wydawanym przez Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, ukazującym się od 2000 roku w formule open access. Wszystkie artykuły zamieszczane w czasopiśmie publikowane są na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 PL.

W kwartalniku publikowane są głównie oryginalne recenzowane artykuły naukowe. Publikujemy rezultaty prac badawczych m.in. z zakresu nauk o polityce i administracji, prawa, stosunków międzynarodowych, ekonomii, socjologii oraz szeroko rozumianych studiów europejskich.

Naszym celem jest przede wszystkim pogłębianie dyskursu naukowego w płaszczyźnie teoretycznej oraz prezentowanie perspektyw metodologicznych użytecznych dla studiów europejskich. Ponadto prezentowane wyniki analiz charakteryzują się uwzględnieniem przez Autorów w ich badaniach lokalnej i regionalnej perspektywy, ze względu na znajomość kontekstu historycznego, społecznego, prawnego czy kulturowego. Zakresem pogłębionego dyskursu naukowego są szeroko rozumiane studia europejskie, jako nauka nie tylko o sposobie funkcjonowania Unii Europejskiej, ale również promowanych przez nią wartościach oraz cywilizacji europejskiej. Oprócz artykułów naukowych publikowane są także materiały nierecenzowane, np.: eseje, recenzje monografii, sprawozdania, komentarze.

Do tej pory czasopismo wydawane było głównie w języku polskim, a niektóre teksty w języku angielskim (sporadycznie także w języku rosyjskim, niemieckim i hiszpańskim). Od 2015 roku jest systematycznie umiędzynarodawiane poprzez poszerzanie zakresu omawianych problemów i powołanie Rady Naukowej złożonej z przedstawicieli zagranicznych uczelni. Działania podejmowane w celu zwiększenia międzynarodowego zasięgu kwartalnika obejmują m.in. systematyczny wzrost liczby artykułów w języku angielskim oraz poszerzanie kręgu zagranicznych autorów i recenzentów. Obecnie artykuły publikowane są w języku angielskim (dwa numery w roku), a także w języku polskim oraz w innych językach obcych (w jęz. rosyjskim, niemieckim, hiszpańskim).

W każdym numerze "Przeglądu Europejskiego" wyodrębnione są cztery działy:
Teoria i metodologia studiów europejskich;
Prawo, instytucje i polityki Unii Europejskiej;
Historia, kultura i społeczeństwa europejskie;
Impresje europejskie, gdzie publikowane są recenzje, noty, sprawozdania i prace studentów.

Przegląd Europejski

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Warszawski

Krakowskie Przedmieście 3, pok. 212
00-046 Warszawa

e-mail: przeglad.europejski@uw.edu.pl

Numer bieżący
2023/3
Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
ICI Journals Master List 2019: 100 p.
ISSN 1641-2478
Uniwersytet Warszawski
MEiN: 70 p.
e-ISSN 2657-6023