Rozmowy o kolorze w malarstwie

Paweł Taranczewski, Paulina Tendera

Monografie The Polish Journal of the Arts and Culture - TOM V

Publikacja finansowana ze środków Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ignatianum w Krakowie.Rozmowy o malarstwie

Paweł Taranczewski, Paulina Tendera

Monografie The Polish Journal of the Arts and Culture - TOM V

Publikacja finansowana ze środków Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ignatianum w Krakowie.Podstawy religijnej kultury Tybetu. Splątana historia

Joanna Grela

Monografie The Polish Journal of the Arts and Culture - TOM IV

Publikacja dofinansowana przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego.Od filozofii światła do sztuki światła

Paulina Tendera

Monografie The Polish Journal of the Arts and Culture - TOM III

Książka finansowana ze środków Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ oraz „Estetyki i Krytyki”.O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej

Izabela Trzcińska

Monografie The Polish Journal of the Arts and Culture - TOM II

Tom zawiera rozmowy z Wojciechem Eichelbergerem, Jackiem Prusakiem SJ, Henrykiem Szmidtem, Joanną Zawadą-Kubik oraz Leszkiem Zawlockim.Nowe Światło

Paulina Tendera, Wojciech Rubiś

Publikacja finansowana ze środków Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji „Bratniak”.

Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki na lata 2013–2016 w ramach projektów Preludium (UMO-2012/07/N/HS1/00438).

Bielsko-Biała 2017The Musical Is Back. How Has the Genre Evolved and Where Is It Now? Exceptional Movie Musicals of the 21st Century

Olga Kwaczyńska

The publication is funded by the Ph.D. Students’ Association of the Jagiellonian University.

Bielsko-Biała 2017Facing East. International Scholars on Japanese Culture

Redakcja: Kamila Sosnowska

W tomie publikują: Klaudia Adamowicz, Alari Allik, Marina Kozlova, Yunuen Mandujano, Marco Pellitteri, Kamila Sosnowska, Ceren Aksoy Sugiyama, Adam Uryniak, James White.Oblicza kawaii

Klaudia Adamowicz, Kamila Sosnowska

Książka finansowana ze środków Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bielsko-Biała 2015Wizerunek mężczyzny w visual kei

Klaudia Adamowicz

Książka finansowana ze środków Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bielsko-Biała 2014Języki i cywilizacje. Orientalistyka w Krakowie

Publikacja dofinansowana z Funduszu Projakościowego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Początki naukowej orientalistyki sięgają XVI wieku, kiedy to na prawie wszystkich istniejących wówczas uniwersytetach europejskich zainicjowano studia hebraistyczne, nieodzowne do egzegezy Pisma Świętego...Languages and Civilisations. Oriental Studies in Cracow 1919-2020

Book of Abstracts

This book has been published thanks to the financial support of the Institute of Oriental Studies, Faculty of Philology, Jagiellonian University in Kraków.

Cracow, Bielsko-Biala 2019International Conference Languages and Civilisations. Oriental Studies in Cracow 1919-2019. Program

This book has been published thanks to the financial support of the Institute of Oriental Studies, Faculty of Philology, Jagiellonian University in Kraków.

Cracow, Bielsko-Biala 2019