Od filozofii światła do sztuki światła
Paulina Tendera

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. „Hegel czyta historię sztuki”. O metodzie

2. Starożytna filozofia światła

2.1. Mapa jaskini

2.2. Jak wyrwać się z niewoli zmysłowego świata: o oglądaniu i rozumieniu świata

2.3. Platońskie Słońce

2.3.1. Aspekt ontologiczny: światło jako byt doskonały

2.3.2. Aspekt aksjologiczny: światło jako najwyższa wartość

2.3.3. Aspekt epistemologiczny: światło jako właściwy przedmiot wiedzy

2.4. Światło Platońskich „nauk niepisanych” w dziełach kontynuatorów nurtu

3. Średniowieczna teologia światła

3.1. Neoplatonizm nurtu ontologicznego

3.1.1. Bóg jako źródło i zasada emanacji

3.1.2. Łaska – droga do Boga

3.1.3. Neoplatońska metafizyka światła w teorii emanacji

3.1.4. Docta ignorantia – znaczenie ciemności w metafizyce światła

3.1.5. Odnowienie nurtu ontologicznego metafizyki światła w IX wieku

3.1.6. Wielcy kontynuatorzy

3.2. Nurt aksjologiczny średniowiecznej filozofii światła

3.2.1. Twórcy nurtu

3.2.2. Człowiek wobec Boga – opis relacji w języku metafizyki światła

3.2.3. Koncepcja Boga w nurcie aksjologicznym metafizyki światła

3.2.4. Szczęście jako podstawa teorii wartości

3.2.5. Myślenie o Bogu: mistyka światła i poznanie naturalne

3.3. Nurt epistemologiczny średniowiecznej metafizyki światła

3.3.1. Teoria poznania wyrażona w języku filozofii światła

3.3.2. Claritas jako forma rzeczy

3.3.3. Koncepcje estetyczne w nurcie epistemologicznym

3.3.4. Początki estetyki nowożytnej

4. Światło w sztuce romantycznej

4.1. Sztuka bizantyjska i gotycka w ontologicznym nurcie filozofii światła

4.1.1. Mozaika w bizantyjskiej przestrzeni sakralnej

4.1.2. Wewnętrzne światło ikony

4.1.3. Między kanonem a inspiracją. Od bizantyjskiego blasku do gotyckiej ciemności

4.1.4. Claritas Pseudo-Dionizego w gotyckiej przestrzeni sakralnej

4.2. Vita beata: wzór życia szczęśliwego w aksjologicznym nurcie filozofii światła

4.3. Alegoryzacja w sztuce wizualnej i literaturze nurtu epistemologicznego

4.4. Boskie światło Boskiej komedii Dantego

4.4.1. Tło filozoficzne powstania dzieła

4.4.2. Symbole i obrazy literackie Boskiej komedii

4.4.3. Konteksty platońskie Boskiej komedii

4.5. Malarstwo mimetyczne od XVI do XVIII wieku

4.6. Uwagi o wpływie platonizmu na sztukę romantyczną

4.7. W poszukiwaniu ideału sztuki romantycznej: praktyka artystyczna

4.7.1. Filozofia w sztuce romantycznej: „światło oczu”

4.7.2. Filozofia w sztuce romantycznej: przeświecanie prawdy

4.7.3. Schematy przeświecania prawdy w dziełach sztuki symbolicznej, klasycznej i romantycznej

4.8. Sztuka po „końcu sztuki”

4.8.1. Cel rozwoju sztuki

4.8.2. Filozofia światła wobec zagadnienia „końca sztuki”

Zakończenie: O tym, co wypowiedziane, a co urzeczywistnione

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

Summary

Monografie The Polish Journal of the Arts and Culture - TOM III

Książka finansowana ze środków Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ oraz „Estetyki i Krytyki”

Recenzenci:
Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut
Prof. dr hab. Władysław Stróżewski

Redakcja językowa, skład, opracowanie graficzne: Nowa Strona

ISBN 978-83-938885-2-8

Rok wydania 2014

liczba stron 254

oprawa twarda z obwolutą