Oblicza kawaii
Klaudia Adamowicz, Kamila Sosnowska

SPIS TREŚCI

Rozdział I: Historia i korzenie kawaii

Rozdział II: Życie codzienne – otoczenie

Rozdział III: Życie codzienne – relacje społeczne

Rozdział IV: Czas wolny

Rozdział V: Sztuka i krytyka

Zakończenie

Bibliografia

Książka finansowana ze środków Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzent:
prof. dr hab. Beata Szymańska

Opracowanie językowe:
Marzena Droga

Opracowanie typograficzne, skład i korekta:
Katarzyna Migdał

Projekt okładki:
Katarzyna Migdał

Na okładce wykorzystano zdjęcie autorstwa Klaudii Adamowicz

Wydawnictwo Nowa Strona
www.wydawnictwonowastrona.pl
e-mail: biuro@nowastrona.net.pl

Wydanie I
Bielsko-Biała 2015

ISBN 978-83-938885-7-3