Nowe Światło
Paulina Tendera, Wojciech Rubiś

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

1. Światło w sztuce nowoczesnej i wstęp do współczesności: uwagi o impresjonizmie. Medium i zjawisko odalegoryzowania świata w tradycji kulturowej

2. Światło w sztuce współczesnej: nierozpleciona tęcza a kontekst pozasymboliczny dzieła

3. Wybrane uwagi dotyczące estetycznych koncepcji polskich filozofów w kontekście współczesnej sztuki światła

4. Współczesna sztuka światła w Polsce – poszukiwanie symbolu i interpretacje dzieł

5. Miasto świateł. O kulturowym i filozoficznym znaczeniu światła sztucznego w przestrzeni miejskiej

6. O relacjach między pojęciem formy i treści w sztuce. Słowo o obiektywizmie we współczesnej filozofii sztuki

7. Metodologia filozofii sztuki w perspektywie transkulturowej, czyli jak porównywać sztukę wielu kręgów kulturowych

Wywiady:

Rozmowa z Nadią Issą

Rozmowa z Włodzimierzem Szymańskim

Rozmowa z Alicją Panasiewicz

Summary

Bibliografia

Publikacja finansowana ze środków Katedry Porównawczych Studiów Cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji „Bratniak”

Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki na lata 2013–2016 w ramach projektów Preludium (UMO-2012/07/N/HS1/00438)

Recenzenci:
Prof. Adam Wsiołkowski (ASP, Kraków)
Prof. Włodzimierz Szymański (ASP, Warszawa)

Redakcja:
Marcin Lubecki

Opracowanie typograficzne i skład:
Katarzyna Migdał

Projekt okładki i elementów graficznych:
Nadia Issa

ISBN 978-83-947477-1-8

Rok wydania 2017

liczba stron 222

oprawa miękka ze skrzydełkami