Podstawy religijnej kultury Tybetu. Splątana historia
Joanna Grela

SPIS TREŚCI

Uwagi dotyczące pisowni i wymowy

Wykaz skrótów

Wstęp

1. Podstawowe zespoły tybetańskich wierzeń

1.1. Religia ludowa

1.2. Bon

1.2.1. Rozważania etymologiczno-semantyczne

1.2.2. Stan badań

1.2.3. Zarys historii

1.3. Buddyzm w Tybecie

1.3.1. Stan badań

1.3.2. Początki buddyzmu w Tybecie – religijne i polityczne transformacje historii

2. Mity i mitologemy

2.1. Tybetańskie mity o początku

2.1.1. Kosmogonie monistyczne

2.1.2. Kosmogonie dualistyczne

2.1.3. Mity antropogeniczne

2.2. Mitologem tęczy

2.3. Herosi kulturowi

2.3.1. Mityczni władcy

2.3.2. Tybetański epos bohaterski o Gesarze

2.3.3. Legendarni specjaliści religijni – herosi cywilizujący

3. Główne idee, ich reprezentacje i wybrane praktyki kulturowe

3.1. Wertykalny trójpodział świata i kult gór

3.1.1. Kulty ludowe związane z górami

3.1.2. Pielgrzymki i praktyki okrążania

3.1.2.1. Przykładowe góry

3.1.2.2. Przykładowe jeziora

3.2. Wielość niewidzialnych istot. Pojęcie skalania

3.3. Wybrane rytuały i metody radzenia sobie z duchami

3.4. Tybetańskie rozumienie duszy

Zakończenie

Aneks 1: Rytuał bsang

Aneks 2: Fotografie

Bibliografia

Indeks osobowy

Indeks rzeczowy

Summary

 

Monografie The Polish Journal of the Arts and Culture - TOM IV

Publikacja dofinansowana przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzent:
Prof. dr hab. Marta Kudelska

Redakcja językowa, skład, opracowanie graficzne: Marcin Lubecki, Katarzyna Migdał

ISBN 978-83-938885-5-9

Rok wydania 2015

liczba stron 256

oprawa miękka ze skrzydełkami