O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej
Izabela Trzcińska

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

I: Nowa duchowość, czyli światy alternatywne

1. Kulturowy kontekst

1.1. Nowa duchowość i trudne dziedzictwo New Age

1.2. Coaching i pytanie o więcej

2. Rzeczywistość zmiany

2.1. Terytorium mapy

2.2. Modele coachingowej transgresji: pytania graniczne, metafora, mit

3. Sacrum i tożsamość

3.1. Zagadka teraźniejszości

3.2. Pytanie o tożsamość

Podsumowanie

II: Rozmowy

Słodki smak
Rozmowa z Maciejem Bennewiczem

Wehikuł duchowości
Rozmowa z Wojciechem Eichelbergerem

Duchowość i pustka
Rozmowa z Jackiem Prusakiem, SJ

Droga do bardziej
Rozmowa z Anną Pyrek

Rozwojowa pułapka
Rozmowa z Henrykiem Szmidtem

Sztuka latania
Rozmowa z Joanną Zawadą-Kubik

Wartość ostateczna
Rozmowa z Leszkiem Zawlockim

Noty o rozmówcach

Bibliografia

Indeks nazwisk

Summary

Monografie The Polish Journal of the Arts and Culture - TOM II

Recenzenci:
dr hab. Piotr Mróz, UJ
dr hab. Zbigniew Pasek, prof. AGH

Redakcja językowa, skład, opracowanie graficzne: Nowa Strona

ISBN 978-83-938885-0-4

Rok wydania 2013

liczba stron 184

oprawa miękka ze skrzydełkami