Wizerunek mężczyzny w visual kei
Klaudia Adamowicz

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I: Czym jest visual kei?

1.1 Próba definicji
1.2 Różnorodność stylów
1.3 Krótka historia zjawiska

Rozdział II: Image i sposoby jego kreacji

2.1 Wizerunek i jego znaczenie w Japonii
2.2 Sposoby kreacji wizerunku

Rozdział III: Zachodnie inspiracje

3.1 Glam rock
3.2 Inspiracje gotycko-wiktoriańskie i Lolita Fashion
3.3 Inne inspiracje historyczno-kulturowe

Rozdział IV: Męskość w Japonii

4.1 Męskość na Zachodzie i w Japonii
4.2 Estetyka ciała w Japonii
4.3 Mangi shōjo i ideał bishōnena
4.4 Homoseksualizm, yaoi a fanservice w visual kei
4.5 Cross-dressing w Japonii

Rozdział V: Estetyka japońska

5.1 Tradycyjna estetyka japońska
5.2 Ero guro nansensu i angura
5.3 Estetyka perfekcji?
5.4 Estetyka kawaii

Rozdział VI: Teatralność w visual kei

6.1 Istota japońskiego teatru
6.2 Świat, którego nie ma

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazwisk i pseudonimów

Indeks zespołów

Książka finansowana ze środków Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Recenzent:
prof. dr hab. Beata Szymańska

Redakcja, skład, korekta, projekt okładki:
Wydawnictwo Nowa Strona

Zdjęcie na okładce:
Norman Lenda, Publiczność na koncercie Versailles, Kraków 10.10.2011 r.
www.pinkspider.pl 

Wydanie 1

Bielsko-Biała 2014

ISBN 978-83-938885-4-2