Języki i cywilizacje. Orientalistyka w Krakowie

SPIS TREŚCI

I

Stulecie krakowskiej orientalistyki
Andrzej Pisowicz

II

Z historii orientalistyki w Uniwersytecie Jagiellońskim
Kinga Paraskiewicz

Katedra Filologii Orientalnej UJ (1919–1972)

Instytut Filologii Orientalnej UJ (1972–2011)

Katedra Arabistyki

Studia Afrykanistyczne

Katedra Turkologii

Zakład Iranistyki

Pracownia Studiów Kurdyjskich

Katedra Sanskrytu i Filologii Indyjskiej

Zakład Języków i Kultur Indii i Azji Południowej

Studia japonistyczne i sinologiczne

III

Arabistyka

Indologia

Iranistyka

Japonistyka

Sinologia

Turkologia

Publikacja dofinansowana z Funduszu Projakościowego Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Redakcja:
Joanna Świt

Współpraca:
Koło Naukowe Orientalistów UJ
Koło Naukowe Japonistów UJ Kappa
Koło Naukowe Sinologów UJ
Koło Naukowe Turkologów UJ
Koło Naukowe Iranistów UJ
Koło Naukowe Indologów UJ

Opracowanie typograficzne i skład:
Marcin Lubecki

Projekt okładki i elementów graficznych:
Nowa Strona

© Copyright by Wydział Filologiczny UJ & Wydawnictwo Nowa Strona

ISBN 978-83-947477-3-2

Rok wydania 2019

Nakład: 400 egz.