Girl in a jacket

Colloquia Russica

Wydawca: Zakład Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seria wydawnicza poświęcona studiom rusycystycznym.

Dostępne tomy z lat 2016-2017

Girl in a jacket

Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena

Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński

Kierownik projektu: prof. dr hab. Leszek Sosnowski

Materiały archiwalne: teksty naukowe, odczyty, korespondencja.