Frontiers of Nowhere

Wydawca: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Seria wydawnicza

Fundacja „Maksimum”

Fundacja Instytut Wydawniczy „Maksimum”

Centrum Kultury Biznesu Edukacji

Oddział Małopolski