Monografie Towarzystwa Doktorantów UJ

Wydawca: Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Seria wydawnicza zapoczątkowana w 2020 roku jako kontynuacja Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Myśli Ocalone

Wydawca: Fundacja „Maximum” / Instytut Wydawniczy „Maximum”

Seria filozoficzno-humanistyczna pod redakcją prof. Tadeusza Sławka