Perspektywy Ponowoczesności

Wydawca: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Seria wydawnicza poświęcona filozofii, kulturze i sztuce końca XX i początku XXI wieku, a także historii literatury