Perspektywy Ponowoczesności

Wydawca: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Seria wydawnicza

Redaktor naukowy serii: prof. dr hab. Wiesław Olkusz