Filozofia pocieszenia

Jadwiga Mizińska

Książka nawiązuje tytułem do dzieła Boecjusza O pocieszeniu, jakie daje filozofia. Od tamtego czasu, czyli od późnej starożytności, kategoria pocieszenia została przez filozofię zignorowana, a nawet zupełnie zapomniana... (fragment recencji prof. dr hab. Aliny Motyckiej, IFiS PAN Warszawa).Literatura – Człowiek – Wartość

Dariusz P. Klimczak, Agnieszka Sojka

Książka ujmuje w trzech blokach problemowych najważniejsze dylematy związane ze sferą aksjologii, antropologii humanistycznej oraz teorii i historii literatury...Stany ducha

Stefan Symotiuk

Już sam zestaw tytułów poszczególnych esejów musi obudzić zainteresowanie Czytelnika, jako że wyodrębnione przez Autora stany ludzkiego ducha są nader oryginalne i dalekie od podręcznikowych zestawów...Czytanie Sacrum

Zofia Zarębianka

W książce zostały poddane interpretacji najważniejsze teksty z zakresu polskiej poezji XX wieku z aneksem uwzględniającym dzieła Hermana Hessego, Thomasa Mertona, Josifa Brodskiego, Paula Austera. To nawiązanie do literatury światowej wskazuje na wspólne doświadczenie sacrum i jego korzeni...
(prof. dr hab. Ewa Podrez, UKSW).Śmiertelnicy. Teatr Absurdu Samuela Becketta w przestrzeni Misterium Mortis

Dariusz P. Klimczak

Temat śmierci w dramacie absurdu już od dawna czekał na opracowanie. Fenomen zjawiska polega na tym, że w teatrze absurdu trwa wszechobecne umieranie, ale nie przewidziano miejsca na rolę samej Śmierci... (prof. dr hab. Anna Krajewska).Mistyka błękitu. Eugenio Ionesco dramatyczna eschatologia absurdu

Dariusz P. Klimczak

Książka ta jest znakomitą analizą filozoficzno-teatrologiczną sztuk Eugenio Ionesco (...), stanowi również wyjątkowo cenne uzupełnienie bogatej już dziś w Polsce literatury tanatologicznej o charakterze etnologicznym...Tango śmierci. Sławomira Mrożka rzeczy ostateczne

Dariusz P. Klimczak

Trzecia część Trylogii tanatycznej Teatru Absurdu Dariusza Piotra Klimczaka stanowi wyjątkowo cenne uzupełnienie bogatej już dziś w Polsce literatury tanatologicznej o charakterze etnologicznym czy kulturalistycznym...Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emmanuela Levinasa i praktyka Janusza Korczaka

Anna Kamińska

Właściwym celem książki Anny Kamińskiej jest rekonstrukcja rozproszonej, niesystematycznie zarysowanej, ukrytej za niesłychanie nowatorskim językiem, kategorii wrażliwości... (prof. dr hab. Józef Lipiec, Uniwersytet Jagielloński).Rzeczywistość wyobraźni. Gaston Bachelard o źródłach twórczości

Anna Kamińska

Studium myśli Bachelarda jest dobrym przykładem, jak można rozwijać myśl naukową wraz z wrażliwością wyobraźni nie skrępowaną żadnymi pętami dogmatycznym i stricte naukowymi... (prof. dr hab. Stefan Symotiuk, UMCS).Zobojętnienie. Filozoficzne aspekty współczesnej alienacji człowieka

Anna Kamińska

Książka jest filozoficzną analizą rozmaitych warstw współczesnej alienacji człowieka. Łączy w jednym dyskursie dwa poziomy: filozoficzno-socjologiczny (operujący specjalistycznymi narzędziami teoretycznym) oraz publicystyczny (odwołujący się do przykładów czerpanych „z życia”, o których donoszą codzienne media)...