Rzeczywistość wyobraźni. Gaston Bachelard o źródłach twórczości
Anna Kamińska

SPIS TREŚCI

Przedmowa. Przeszłość i przyszłość wyobraźni w kulturze

Wstęp

Rozdział 1. Umysł odkrywający rzeczywistość przyrodniczą. Gastona Bachelarda epistemologia i filozofia nauki

Rozdział 2. Wyobraźnia współtworząca materię. Psychoanaliza materialna Gastona Bachelarda

Rozdział 3. Wyobraźnia tworząca nierzeczywistość poezji. Gastona Bachelarda fenomenologia obrazu poetyckiego

Zakończenie

Posłowie: Filozofia zachwytu

Bibliografia

 

ANNA KAMIŃSKA – doktor nauk humanistycznych, filozof, nauczyciel akademicki. Studia doktoranckie odbyła na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wykłada filozofię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Autor: Anna Kamińska

Wydawca: Instytut Wydawniczy „Maximum”

Kraków 2015

ISBN 978-83-61714-13-2