Stany ducha
Stefan Symotiuk

SPIS TREŚCI

Myśli ocalone

Część I. Krnąbrność

Część II. Desperacja

Część III. Negatywność

Część IV. Inercja

Część V. Głupota

Część VI. Obcość

Część VII. Prowizoryczność

Część VIII. Pogłoska

Część IX. Sen

Część X. Spojrzenie

Część XI. Uśmiech

Część XII. Nadzieja

Część XIII. Przedsiębiorczość

Część XIV. Tolerancja

Część XV. U-rzeczenie

 

Stefan Symotiuk (1943-2016), prof. Zakładu Filozofii Kultury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, vice-przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, przewodniczący Komisji Filozoficzno-Przyrodniczej PAN, honorowy przewodniczący Towarzystwa Witkacyjańskiego w Lublinie.

Tom IV Serii Filozoficzno-Humanistycznej "Myśli ocalone"

Wydawca: Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”

Kraków 2011

ISBN 978-83-918287-8-6