Wrażliwość a podmiotowość. Teoria Emmanuela Levinasa i praktyka Janusza Korczaka
Anna Kamińska

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wstęp

Część I. Lévinasowskie pojęcie wrażliwości

Rozdział I. Wrażliwość ontologiczna

Rozdział II. Zmysłowa wrażliwość na świat

Rozdział III. Śmierć i cierpienie

Rozdział IV. Kobiecość i rozkosz

Rozdział V. Metafizyczna wrażliwość na Boga

Rozdział VI. Etyczna wrażliwość na drugiego człowieka

Część II. Lévinasowskie pojęcie podmiotowości

Część III. Podmiotowość jako wrażliwość

Część IV. Dzieło Janusza Korczaka antycypacją Lévinasowskiej idei podmiotowości jako wrażliwości

Zakończenie...

Bibliografia

 

ANNA KAMIŃSKA – doktor nauk humanistycznych, filozof, nauczyciel akademicki. Studia doktoranckie odbyła na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wykłada filozofię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Autor: Anna Kamińska

Wydawca: Instytut Wydawniczy „Maximum”

Kraków 2012

ISBN 978-83-61714-36-1