Zobojętnienie. Filozoficzne aspekty współczesnej alienacji człowieka
Anna Kamińska

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wstęp

Rozdział 1. ZOBOJĘTNIENIE ZMYSŁOWE

Rozdział 2. ZOBOJĘTNIENIE W SFERZE EROSA

Rozdział 3. ZOBOJĘTNIENIE KONSUMPCJONIZMU

Rozdział 4. ZOBOJĘTNIENIE ETYCZNE

Rozdział 5. ZOBOJĘTNIENIE SPOŁECZNE

Rozdział 6. ZOBOJĘTNIENIE EPISTEMOLOGICZNE

Zakończenie

Bibliografia

Indeks nazwisk

Indeks rzeczowy

Summary

 

ANNA KAMIŃSKA – doktor nauk humanistycznych, filozof, nauczyciel akademicki. Studia doktoranckie odbyła na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie. Wykłada filozofię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, adiunkt w Instytucie Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Autor: Anna Kamińska

Wydawca: Fundacja Instytut Wydawniczy „Maximum”

Kraków 2018

ISBN 978-83-61714-33-0