Czytanie Sacrum
Zofia Zarębianka

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część pierwsza. Metodologicznie

Część druga. Hermeneutycznie

Część trzecia. Komparatystycznie

Indeks nazwisk

Nota bibliograficzna

 

Zofia Zarębianka poetka, eseistka, profesorka tytularna w Katedrze Literatury XX wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tom V Serii Filozoficzno-Humanistycznej "Myśli ocalone"

Wydawcy: Instytut Wydawniczy „Maximum”, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

Kraków 2008

ISBN 978-83-918287-8-6