Filozofia pocieszenia
Jadwiga Mizińska

SPIS TREŚCI

Myśli ocalone

Część pierwsza. Kultura przemocy a kultura pomocy

Część druga. Smutek jako zamieranie życia

Część trzecia. Bolesność samopoznania i wyzwolenie przez samowiedzę

Część czwarta. Smutek a pocieszanie

Cenne życzenia dla Tych, których lubię i szanuję

Literatura

 

Prof Jadwiga Mizińska (ur. 19 grudnia 1945 w Opolu Lubelskim) – profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Socjologii Wiedzy w Instytucie Filozofii UMCS w Lublinie. Absolwentka polonistyki i pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na którym obroniła doktorat i habilitację. Od czterech kadencji Prezes Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego. Inicjatorka i współredaktorka serii wydawniczej “Lubelskie Odczyty Filozoficzne”. Członek Kolegium Redakcyjnego, a następnie redaktor naczelna czasopisma Colloquia Communia. Uczestniczka seminarium “Filozofia Nauki” PAN. W sowim dorobku posiada ponad 200 artykułów, rozpraw naukowych i recenzji. Krąg zainteresowań: socjologia wiedzy, antropologia filozoficzna, filozofia kultury, etyka, filozofia literatury, filozofia pedagogiki.

 

Tom I Serii Filozoficzno-Humanistycznej "Myśli ocalone"

Kraków 2009

ISBN 978-83-918287-5-5