„Zoon Politikon” jest recenzowanym multidyscyplinanym rocznikiem nawiązującym do arystotelesowskiej tradycji myślenia o humanistyce, sprawach społecznych i życiu publicznym. Profil „Zoon Politikon” jest wynikiem refleksji nad tradycją i współczesnością otaczającego świata z perspektywy szeroko pojmowanej świadomości społecznej, aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym i upowszechniania dobrych wzorców w tym zakresie. Pismo ma charakter multidyscyplinany, wynikający z wielości doświadczeń i odmienności dyscyplin oraz różnych sposobów myślenia o sprawach zbiorowości i wspólnot w ponowoczesnym świecie. Dominującą perspektywą jest doświadczenie socjologii życia publicznego i pedagogiki publicznej z licznymi odniesieniami do inspiracji z obszaru psychologii społecznej, filozofii politycznej i teorii kultury.

Czasopismo jest indeksowane w bazach:

Biblioteka Nauki
CEEOL– Central and Eastern European Online Library
CEJSH– Central European Journal of Social Sciences and Humanities
ERIH PLUS - European Reference Index for the Humanities
MIAR - Information Matrix for the Analysis of Journals
Most Wiedzy
ARIANTA
Google Scholar
WorldCat
Zeitschriftendatenbank (ZDB)

Redaktor naczelny:
Stanisław Mocek (Collegium Civitas, Polska)

Zastępca redaktora naczelnego:
Monika Nowicka (Collegium Civitas, Polska)

Sekretarz redakcji:
Mariusz Finkielsztein (Collegium Civitas, Polska)

Redaktor techniczno-wydawniczy:
Marek Gawron (Collegium Civitas, Polska)

Ekspert ds. komunikacji:
Klaudia Wójcik (Collegium Civitas, Polska)

Redaktorzy tematyczni:
Marta Sałkowska (Collegium Civitas, Polska)
Anna Radiukiewicz (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk, Polska)
Paweł Matuszewski (Collegium Civitas, Polska)
Tadeusz Gadacz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polska)
Eva Polonska-Kimunguyi (London School of Economics and Political Science, Wielka Brytania)

Ursula van Beek (University of Stellenbosch, RPA)

Hana Cervinkova (Maynooth University, Irlandia; Czeska Akademia Nauk, Republika Czeska)

Stéphane Dufoix (University of Paris-Nanterre, Francja)

Grzegorz Ekiert (Harvard University, USA)

Jan Kubik (Rutgers University, USA)

Maria Mendel (Uniwersytet Gdański, Polska)

Olga Onuch (University of Manchester, Wielka Brytania)

Jack Palmer (Leeds Trinity University, Wielka Brytania)

Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański, Polska)

Izabela Wagner (Université Paris Cité, Francja)

Jan Zielonka (University of Oxford, Wielka Brytania)

Zoon Politikon
Collegium Civitas
Pałac Kultury i Nauki (XII piętro)
plac Defilad 1
00-901 Warszawa.

e-mail: zoonpolitikon@civitas.edu.pl
 
Mariusz Finkielsztein, sekretarz redakcji:
mariusz.finkielsztein@civitas.edu.pl
 
Stanisław Mocek, redaktor naczelny:
stanislaw.mocek@civitas.edu.pl

Numer bieżący
14/2023
Collegium Civitas
plac Defilad 1
e-ISSN 2543-408X
Pałac Kultury i Nauki
00-901 Warszawa
ISSN 2082-7806