Kwartalnik "Humanities and Cultural Studies" jest czasopismem naukowym Wydziału Humanistycznego i Wydziału Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

 "Humanities and Culural Studies" za wartość uznaje polifoniczność. Tworzy platformę komunikacji między dziedzinami, specjalizacjami, metodologiami badań oraz kręgami kulturowymi. Czasopismo wyróżnia otwartość na rozmaite języki, dyskursy naukowe oraz zagadnienia dotyczące szeroko rozumianej humanistyki. Tematyka artykułów dotyczy bowiem wszystkich dyscyplin naukowych, których przedmiotem analiz pozostają język i literatura danego kręgu cywilizacyjnego lub narodu oraz wszystkich dyscyplin naukowych związanych z szeroko pojętą kulturą i sztuką. W "Humanities and Cultural Studies" artykuły publikują Autorzy zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków akademickich, jednostek badawczych w dziedzinie nauki humanistyczne i nauki o sztuce, a także praktycy. Wśród członków Rady Naukowej znajdują się reprezentanci literaturoznawstwa, językoznawstwa, historii, sztuk pięknych oraz pedagogiki.

Czasopismo ukazuje się w otwartym dostępie. Artykuły, które przejdą pozytywnie procedurę recenzji, wydawane są w formie cyfrowej i nadawany jest im elektroniczny identyfikator publikacji, tzw. numer DOI.

Teksty przyjmowane są w trybie ciągłym. Nie pobiera się opłat za publikację.

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Wacław Rapak
Wydział Humanistyczny, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Redaktor Zarządzający

dr Joanna Graca
Wydział Humanistyczny, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Sekretarze redakcji

dr Ewelina Suszek
Wydział Sztuki, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

dr Katarzyna Górowska
Wydział Sztuki, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

dr Wioletta Jachym
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Zofia Berdychowska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Bogusław Dunaj (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
Marcin Gołaszewski (Uniwersytet Łódzki)
Joanna Graca (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
Bożena Groborz (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
Leszek Hońdo (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Martina Kášová (Uniwersytet w Preszowie, Słowacja)
Jaroslav Kušnír (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
Zygmunt Mazur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Joanna Okoń (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Wacław Rapak (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Jolanta Sękowska (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Marcin Surzycki (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
Dariusz Vasina (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)
Aleksander Wilkoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie)
Teresa Wilkoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Katarzyna Wójcik (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Janusz Zdebski (Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach)

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
Redakcja czasopisma "Humanities and Cultural Studies"
ul. A. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, Poland


Główna osoba do kontaktu:

Wioletta Jachym
Telefon +48 14 63 16 538
humanities@anstar.edu.pl

Numer bieżący
3 (4) 2022
Akademia Nauk Stosowanych
ul. Mickiewicza 8
e-ISSN 2657-8972
w Tarnowie
33-100 Tarnów, Poland