Facta Ficta Journal of Theory, Narrative & Media

Wydawca: Ośrodek Badawczy Facta Ficta

ISSN 2719-8278

Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego

Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

ISSN 2450-3584