Pamiętnik Teatralny

Kwartalnik poświęcony historii i krytyce teatru założony przez Leona Schillera

Wydawca: Instytut Sztuki, Polska Akademia Nauk

ISSN 0031-0522
e-ISSN 2658-2899

Polish Journal for American Studies

Wydawca: Polish Association for American Studies

ISSN 1733-9154
e-ISSN 2544-8781

Polish Journal of English Studies

Wydawca: Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej

ISSN 2543-5981

Polski Rocznik Muzykologiczny

Wydawca: Sekcja Muzykologów, Związek Kompozytorów Polskich, Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Pomorskie Forum Bezpieczeństwa

Wydawca: Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

ISSN 2543-6392

Problems of Economics and Law

Wydawca: Akademia Tarnowska

e-ISSN 2657-4888

Przegląd Europejski

Wydawca: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

ISSN 1641-2478
e-ISSN 2657-6023