Polish Journal for American Studies

Wydawca: Polish Association for American Studies

ISSN 1733-9154
e-ISSN 2544-8781

Polish Journal of English Studies

Wydawca: Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej

ISSN 2543-5981

Problems of Economics and Law

Wydawca: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

e-ISSN 2657-4888

Przegląd Europejski

Wydawca: Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

ISSN 1641-2478
e-ISSN 2657-6023