Science, Technology and Innovation

Wydawca: Akademia Tarnowska

e-ISSN 2544-9125

 

Security and Defence Quarterly

Wydawca: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Studia Humanistyczne AGH

Wydawca: Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

ISSN 2084-3364