Studia Humanistyczne AGH

Wydawca: Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

ISSN 2084-3364