Girl in a jacket

Review of International American Studies

Wydawca: International American Studies Association

ISSN 1991-2773
e-ISSN 1991-2773

Girl in a jacket

Language and Literary Studies of Warsaw

Wydawca: Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

ISSN 2300-5726