Kronika Zamkowa. Roczniki. Seria Nowa

Wydawca: Arx Regia - Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie

ISSN 0239-4898

Kultura i Historia

Wydawca: Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

ISSN 1642-9826