The Polish Journal of Aesthetics

Wydawca: Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W latach 2001–2017 czasopismo wydawano pod nazwą „Estetyka i Krytyka”.

e-ISSN 2544-8242

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Wydawca: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

e-ISSN 2450-6249

Trimarium. The History and Literature of Central and Eastern European Countries

Wydawca: Instytut Literatury

ISSN 2956-6452
e-ISSN 2956-7211