Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture" powstało w 2012 roku jako płaszczyzna wymiany myśli dla wszystkich zainteresowanych pogłębioną refleksją nad kulturą we wszelkich jej przejawach w różnych kręgach cywilizacyjnych i na przestrzeni wieków.

Odpowiadając na sugestie naszych Autorów i Współpracowników, a także potrzeby naszych Czytelników w 2015 roku zdecydowaliśmy się dokonać modyfikacji jego dotychczasowej formy. Pismo „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series" jest półrocznikiem ukazującym się w wersji elektronicznej, by w ten sposób dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców.

Czasopismo zostało przyjęte do bazy ERIH Plus.

W zakresie zainteresowań czasopisma pozostaje człowiek jako twórca kultury, a zarazem ten, który podlega jej wpływowi. W PJACNS najwięcej miejsca poświęcamy badaniom porównawczym oraz modelom wyjaśniającym podobieństwa i różnice międzykulturowe. Jako że badania o charakterze interdyscyplinarnym znacząco wzbogacają współczesny dyskurs humanistyczny, do współpracy zapraszamy filologów, historyków, religioznawców, filozofów, antropologów kultury oraz wszystkich, którzy pragną podzielić się z nami refleksją nad zjawiskami kulturowymi i cywilizacyjnymi przy użyciu własnych narzędzi interpretacyjnych.

PJACNS zawiera też dział Interpretatio Mundi, w którym zamieszczane są niepublikowane dotąd tłumaczenia z języków oryginalnych. Jesteśmy zainteresowani przekładami utworów (lub ich fragmentów) reprezentujących dawne i współczesne piśmiennictwo poszczególnych kręgów kulturowych. Prezentujemy więc tutaj rozważania o charakterze religijnym, filozoficznym i etyczno-moralnym a także mity, podania i baśnie, oraz inne gatunki i oryginalne formy literackie takie jak pieśni, opisy podróży czy aforyzmy. Uważamy bowiem, że język, którym posługuje się kultura jest kluczem do zrozumienia jej samej. W ten sposób pozwalamy, by kultura mówiła własnym językiem, a nie tylko językiem naukowej interpretacji.

W naszym czasopiśmie jest także miejsce na recenzje, sprawozdania i omówienia publikacji oraz wydarzeń ważnych dla szeroko pojętego dyskursu kulturoznawczego.

Redaktor naczelny

dr hab. Agata Świerzowska
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Za-ca redaktora naczelnego

dr Bożena Prochwicz-Studnicka
Instytut Kulturoznawstwa, Akademia Ignatianum w Krakowie

Sekretarz redakcji

dr Anna Kuchta
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Członkowie redakcji

dr Renata Iwicka
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

dr Robert Szuksztul
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Przewodnicząca

prof. dr hab. Marta Kudelska (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Członkowie

prof. Shantanu Chakrabarti (Univeristy of Calcutta, Indie)

prof. Joanna Jurewicz (Uniwersytet Warszawski)

prof. Akiko Kasuya (Kyoto City University of Arts, Japonia)

prof. Mauro Perani (Università di Bologna, Włochy)

prof. Alessandro Roccati (Università di Torino, Włochy)

prof. Kiyomitsu Yui (Kobe University, Japonia)

dr Francine Marc (Université Paul-Valéry Montpellier, Francja)

The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series

Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

ul. Grodzka 52 (II piętro)
31-044 Kraków

tel. 12 663 17 55
fax. 12 663 17 56

email: pjac@uj.edu.pl

Numer bieżący
18 (2/2023)
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
ul. Grodzka 52 (II piętro)
e-ISSN 2450-6249
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
31-044 Kraków