Girl in a jacket

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica

Wydawca: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego

ISSN 1505-9057
e-ISSN 2353-1908

Girl in a jacket

Africa Tomorrow

Wydawca: Salvatorianum Jordan University College (JUCo) w Morogoro (Tanzania)

Dostępne tomy z lat 2015-2018

ISSN 1821-8083

Girl in a jacket

Anglica. An International Journal of English Studies

Wydawca: Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ISSN 0860-5734

Girl in a jacket

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura

Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ISSN 2083-7275
e-ISSN 2391-4432

Girl in a jacket

Aspiracje

Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ISSN 1732-6125
e-ISSN 2450-7555