Africa Tomorrow

Wydawca: Salvatorianum Jordan University College (JUCo) w Morogoro (Tanzania)

Dostępne tomy z lat 2015-2018

ISSN 1821-8083

Anglica. An International Journal of English Studies

Wydawca: Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

ISSN 0860-5734

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura

Wydawca: Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ISSN 2083-7275
e-ISSN 2391-4432

Applied Cybersecurity & Internet Governance

Wydawca: Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy (NASK-PIB)

 

ARGUMENT: Biannual Philosophical Journal

Wydawca: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

e-ISSN 2084-1043
p-ISSN 2083-6635

Aspiracje

Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ISSN 1732-6125
e-ISSN 2450-7555