Kwartalnik wydawany przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5

00-068 Warszawa

tel. (22) 320-02-00

fax. (22) 320-02-14

 

 

 

Redaktor naczelny:
Jan Stanisław Wojciechowski

Zastępca redaktora naczelnego:
Sławomir Marzec

Sekretarz redakcji:
Lidia Skarżewska

Projekt:
Emilia Pyza

Współpracują z nami:
Grzegorz Borkowski, Filip Burno, Hanna Faryna-Paszkiewicz, Dorota Folga-Januszewska, Zuzanna Fruba, Hanna Hanć, Alexandra Hołownia, Zofia Jabłonowska-Ratajska, Krzysztof Jegliński, Krzysztof Jurecki, Arkadiusz Karapuda, Elżbieta Kościelak, Iwona Lorenc, Piotr Majewski, Marek Maksymczak, Izabela Myszka, Teresa Pękala, Paweł Płóciennik, Jan Rylke, Magdalena Sołtys, Aleksandra Skrabek, Iwona Szmelter, Monika Weychert, Łukasz Wiącek

Roman Kubicki

Teresa Pękala

Magdalena Sołtys

Krzysztof Bednarski

Mariusz Knorowski

Marcin Lachowski

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5

00-068 Warszawa

tel. (22) 320-02-00

fax. (22) 320-02-14

 

Prenumerata:

dystrybucja@asp.waw.pl

 

Kontakt, wydania archiwalne:

asp.aspiracje@gmail.com

Numer bieżący
66 (4/2021)
Akademia Sztuk Pięknych
ul. Krakowskie Przedmieście 5
ISSN 1732-6125
w Warszawie
00-068 Warszawa
e-ISSN 2450-7555