Aspiracje


Numer: 66 (4/2021)

Rzeźba
Redaktorzy: Jan Stanisław Wojciechowski, Sławomir Marzec

Ten numer Aspiracji profilowany jest tematem rzeźby. Czy jest wszakże jeszcze sens mówić o formalnych identyfikacjach w sztuce?...Numer: 65 (3/2021)

To jest plakat
Redaktorzy: Jan Stanisław Wojciechowski, Sławomir Marzec

Ten numer Aspiracji poświęcamy w dużej części plakatowi. Okazją po temu jest kolejne Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie, jak zwykle przyjmowane z wielką atencją całego środowiska...Numer: 64 (2/2021)

Polityka a kultura
Redaktorzy: Jan Stanisław Wojciechowski, Sławomir Marzec

Tematem bieżącego numeru Aspiracji są relacje polityki i sztuki. Zagadnienie ryzykowne, zważywszy na radykalną polaryzację naszej przestrzeni publicznej...Numer: 62/63 (4/2020/1/2021)

Estetyka po postmodernizmie
Redaktorzy: Jan Stanisław Wojciechowski, Sławomir Marzec

Aktualny numer poświęcony jest naszym studentom, ich dokonaniom i edukacji [...]. Nigdy bowiem dość zastanawiania się, czego właściwie uczymy studentów...Numer: 61 (3/2020)

Sztuka nowych mediów
Redaktorzy: Jan Stanisław Wojciechowski, Sławomir Marzec

Myślową ramę, którą staramy się w redakcji tworzyć dla każdego numeru Aspiracji, stanowi tym razem zagadnienie postępującej cyfryzacji obrazu...Numer: 59/60 (1/2/2020)

Ogród
Redaktorzy: Jan Stanisław Wojciechowski, Sławomir Marzec

Wiodącym tematem w tym numerze jest ogród. Mit czy obietnica, a może tylko nadzieja? Ogród spełnia funkcje symbolu, wręcz archetypu tego, co idealne, rajskie...Numer: 58 (4/2019)

Kobro
Redaktorzy: Jan Stanisław Wojciechowski, Sławomir Marzec

W kulturze siłują się parametryści (zwolennicy policzalnych algorytmów i ściśle celowych organizacji) z antyparametrystami (zwolennikami „wolnego wybiegu”, „ekologów ducha”)...Akademia Sztuk Pięknych
ul. Krakowskie Przedmieście 5
ISSN 1732-6125
w Warszawie
00-068 Warszawa
e-ISSN 2450-7555