Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura


Numer: 14/4 (2022)

Edukacja medialna 4.0. Między technokulturą, cyberpsychologią a medialnym kulturoznawstwem i medialną pedagogiką...
Redaktor: Agnieszka Ogonowska

Numer: 14/3 (2022)

Metal Music Studies in Central and Eastern Europe. Subject Areas, Research Methods and Perspectives
Redaktorzy: Jakub Kosek, Miroslav Vrzal

W tomie publikują m.in.: Miroslav Vrzal, János Fejes, Jakub Kosek, Vojtěch Volák, Andrzej Juszczyk...Numer: 14/2 (2022)

Człowiek i technologia: aspekty cyberkulturowe, komunikacyjne i prawne
Redaktorzy: Agnieszka Ogonowska, Bogdan Fischer

Zagadnienia związane z relacją między jednostką, społeczeństwem a mediami cyfrowymi i nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi są bardzo złożone...Numer: 14/1 (2022)

Cyberkultura 3.0: Media. Edukacja. Prawo
Redaktorzy: Agnieszka Ogonowska, Bogdan Fischer

Kolejny monograficzny tom „Studia de Cultura” został poświęcony problematyce cyberkulturowej w trzeciej dekadzie XXI wieku...Numer: 13/4 (2021)

Kultura w czasach pandemii
Redaktor: Agnieszka Ogonowska

Pandemia stworzyła całkowicie nową rzeczywistość społeczno-kulturową, ekonomiczną i polityczną. Wpłynęła nie tylko na sytuację zdrowotną obywateli społeczeństwa planetarnego, ale w zasadniczy sposób zmieniła formy relacji i komunikacji społecznej...Numer: 13/3 (2021)

Problematyka kobieca w mediach i w sztuce popularnej
Redaktorzy: Jakub Kosek, Magdalena Stoch

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer „Studia de Cultura”, poświęcony problematyce kobiecej w mediach i w sztuce popularnej. ..Numer: 13/2 (2021)

Female Artists and (Post)feminist Discourses of Popular Music Culture...
Redaktorzy: Jakub Kosek, Magdalena Stoch

The presented volume of our journal focusses on the activity of selected female artists performing popular music. Even though it is obvious that the artistic achievements of female artists in rock, pop, metal, etc...Numer: 13/1 (2021)

Ciało w mediach
Redaktor: Agnieszka Ogonowska

Ciało stanowi od ponad pół wieku przedmiot intensywnych badań interdyscyplinarnych, które obejmują takie (sub)dyscypliny naukowe jak: antropologia ciała, somatoestetyka, komunikologia (zwłaszcza w odniesieniu do studiów nad kinezjetyką) czy somatopsychologia...Numer: 12/4 (2020)

Społeczna rola filmu
Redaktor: Agnieszka Ogonowska

Przedmiotem zainteresowań Autorów i Autorek w niniejszym tomie „Studia de Cultura” jest społeczna rola filmu, a więc jego zastosowania w konkretnych praktykach społecznych (socjoterapii, modelowaniu zachowań, kształtowaniu postaw społecznych)...Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Instytut Filologii Polskiej
ISSN 2083-7275
Studia de Cultura
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
e-ISSN 2391-4432