Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura to założony w roku 2010 interdyscyplinarny kwartalnik naukowy, publikujący najnowsze badania i dyskusje na temat nowych mediów, kultury medialnej, technologii informacyjnych, współczesnych praktyk kulturowych i metod ich analizy.  W czasopiśmie znajdziecie Państwo inspirujące artykuły odnoszące się do szerokich kontekstów kulturowych, społecznych, ekonomicznych, historycznych, psychologicznych i artystycznych.  Szczególnie zachęcamy do lektury tekstów na temat edukacji medialnej, psychologii i dynamiki nowych mediów oraz ich konwergencji. Osobną kategorię stanowią innowacyjne analizy nowych gatunków, formatów, estetyk, poetyk i konwencji intermedialnych.

Czasopismo obecne jest w bazach: ERIH PLUS, CEJSH, CEEOL, DOAJ, BazHum, Index Copernicus, Pol-Index.

Aktualna punktacja MEiN: 20.

 

Dyscypliny przypisane do czasopisma

komunikacja społeczna i media
kulturoznawstwo

Redaktor naczelna:

Prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Sekretarze redakcji:

Dr Jakub Kosek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr Magdalena Stoch, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prof. mgr. Katarína Fichnová, Ph.D., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja

Prof. paed. dr. Bernard Garaj, C.Sc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja

Prof. habil. dr. Algirdas Gaižutis, Lietuvos mokslų akademija, Litwa

Prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Polska

Assoc. prof. dr. Irena Masojć, Vytauto Didžiojo universitetas, Litwa

Prof. Michelle Morkert, PhD, Concordia University Chicago, Stany Zjednoczone

Doc. paed. dr. Jana Raclavská, Ph.D., Ostravská univerzita, Czechy

Prof. dr hab. Bogusław Skowronek, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska

Prof. dr hab. Eugeniusz Wilk, Uniwersytet Jagielloński, Polska

Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków

Główna osoba do kontaktu

dr Jakub Kosek
Sekretarz redakcji
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
jakub.kosek@up.krakow.pl
 
Wsparcie techniczne
Numer bieżący
15/4 (2023)
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Instytut Filologii Polskiej
ISSN 2083-7275
Studia de Cultura
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
e-ISSN 2391-4432