Numer 13/4 (2021)
Kultura w czasach pandemii
Redaktor: Agnieszka Ogonowska
Spis treści
Strony
Pobierz
Agnieszka Ogonowska
Słowo od Redaktor Tematycznej
3 – 3
PDF

Streszczenie

Pandemia stworzyła całkowicie nową rzeczywistość społeczno-kulturową, ekonomiczną i polityczną. Wpłynęła nie tylko na sytuację zdrowotną obywateli społeczeństwa planetarnego, ale w zasadniczy sposób zmieniła formy relacji i komunikacji społecznej, funkcjonowanie instytucji publicznych, w tym mediów, urzędów, szpitali oraz szkół i uniwersytetów. Zdeterminowała strategie polityczne państw oraz dominujące formy organizowania środowisk: pracy, edukacji, wypoczynku i kultury, przy coraz większym zastosowaniu nowych technologii, AR, MR czy VR, a także tak zwanych rozwiązań hybrydowych. Za sprawą tych innowacji, często wdrażanych i testowanych ad hoc, powstawały i modyfikowały się - in statu nascendi - całkowicie nowe kultury, odpowiednio: pracownicze, edukacyjne, związane z czasem wolnym oraz z produkcją i upublicznianiem wytworów kultury medialnej, performatywnej, artystycznej.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Agnieszka Ogonowska
Epidemia i choroba. "Miasto ślepców" José Saramago: od literackiej paraboli po (nowo)medialne adaptacje i rzeczywiste zachowania społeczne
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.1
4 – 17
PDF

Słowa kluczowe

choroba |epidemia |José Saramago |performatywność tekstu literackiego

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie potencjału powieści José Saramago, zgodnie z ideą „tekstu literackiego w działaniu” oraz jego mocy performatywnej. Wykorzystano do tego trzy perspektywy, zwane w artykule kręgami wtajemniczenia: literaturoznawczo-kulturową, medioznawczo-komunikologiczną oraz socjologiczną. Dla każdej z nich wyodrębniono słowa kluczowe oraz ramowe lub wiodące zagadnienia. Zaproponowana w artykule perspektywa badawcza pokazuje, iż wyjście poza tradycyjne analizy literaturoznawcze czy językoznawcze skoncentrowane na tekście pozwala zaktualizować jego potencjał w różnych działaniach, z adaptacją i edukacją humanistyczno-społeczną na czele.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Kamila Rączy,
Aleksandra Mirek-Rogowska
Człowiek w wirtualnym teatrze życia codziennego. Wybrane formy komunikacji sieciowej o charakterze towarzysko-kulturalnym w czasach pandemii
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.2
18 – 34
PDF

Słowa kluczowe

komunikacja |pandemia COVID-19 |formy komunikacji sieciowej |życie towarzyskie |kultura

Streszczenie

Pandemia COVID-19 przyczyniła się do aktywacji i rozwoju form komunikacji sieciowej o charakterze towarzysko-kulturalnym. Współczesny człowiek znalazł się w obliczu postępujących wyzwań w czasach, w których kultura stawia czoło wszelkim ograniczeniom pandemicznym dzięki nowym technologiom. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie kultury jako systemu społecznych uwarunkowań i determinacji w nowej rzeczywistości postrzeganej jako teatr życia oraz jako międzyludzkich interakcji, której rolą jest komunikacja. Metoda badawcza zaprezentowana w artykule oparta została na obserwacji uczestniczącej oraz na analizie zawartości wybranych platform społecznościowych i komunikacyjnych, analizie krytycznej dostępnej literatury przedmiotu, zasadności desk research wypowiedzi eksperckich.


INFORMACJE O AUTORACH


Kamila Rączy
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


Aleksandra Mirek-Rogowska
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Anna Chudzik
Obraz umierania i śmierci w okresie pandemii w mediach
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.3
35 – 52
PDF

Słowa kluczowe

śmierć |media |semiotyka |mem |teoria spiskowa

Streszczenie

Tematem artykułu jest wizualny obraz umierania i śmierci związanych z pandemią COVID-19 na przykładzie wybranych dyskursów medialnych: portalu informacyjnego, teorii spiskowych, memów internetowych. Celem tekstu jest ukazanie cech semiotycznych i funkcjonalnych wizualnego przedstawiania śmierci. Rozważania wstępne dotyczą antropologicznego i retorycznego znaczenia toposu śmierci oraz roli i typów dyskursów pandemicznych w historii i współcześnie. W części badawczej analizie poddana została budowa medialnego obrazu śmierci, jego odmiany oraz funkcje zależne od dyskursu.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Małgorzata Bożek
Transgressions: film recordings of the isolation period. Media studies analysis of short films inspired by the pandemic (HBO project)
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.4
53 – 62
PDF

Słowa kluczowe

short films |transgressions |verbal and non-verbal code |semiotics |borders

Streszczenie

The review article is an attempt at a media studies analysis of short films made by Polish filmmakers commissioned by the HBO digital platform. They are all in response to the pandemic situation of isolation. The analysis deals with the transgression of artistic attitudes towards danger. In it, I use the tools of contemporary semiology: verbal and non-verbal codes that participate in creating meanings through destruction and a new reading of meanings hidden in film messages. I prove that artists, first of all, commit transgression, negating the existing reality and looking for a new film language that contradicts the Aristotelian structure of the three acts in order to disperse the images and meanings they carry. Secondly, I argue that the deconstruction of codes and the reassembly of meanings proposed by semiologists takes place in the artistic activities in question, as if in the opposite direction. Deconstruction - indeed, but not to discover the truth in a new context, but to look for it in bits of reality that function separately and do not create meanings. They are only separately illuminated and contoured images.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Rzeszowski

Szymon Nożyński,
Marek Okólski
Kultura w czasie pandemii. Rekonesans dotyczący pierwszych miesięcy funkcjonowania technologicznie zapośredniczonej muzyki w warunkach izolacji
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.5
63 – 79
PDF

Słowa kluczowe

muzyka |lockdown versions |pandemia |koncerty |homerecording

Streszczenie

Artykuł skupia się na funkcjonowaniu muzyki w sytuacji pandemicznej izolacji. Zawiera przykłady zapośredniczonej technologicznie dźwiękowej aktywności, zarówno po stronie twórców, jak i odbiorców. W polu zainteresowania autorów znalazły się między innymi: homerecording, amatorskie teledyski, domowe covery i wszelkie inne wykonania online, formuła one-man band, pandemiczne playlisty, akcje internetowe oraz lockdown versions, jako nowe zjawisko muzyczne w sieci. W tekście przedstawiono wiele spostrzeżeń związanych z funkcjonowaniem kultury muzycznej, wystrzegano się sądów krytyczno-wartościujących względem muzyki.


INFORMACJE O AUTORACH


Szymon Nożyński
Dolnośląska Szkoła Wyższa


Marek Okólski
Uniwersytet Wrocławski

Aleksandra Mirek-Rogowska,
Kamila Rączy
Aktywność działań kulturalnych w obliczu pandemii. Nowa wirtualna rzeczywistość wybranych podmiotów sektora kulturalnego
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.6
80 – 94
PDF

Słowa kluczowe

komunikacja |kultura online |media online |teatr online |koncert online

Streszczenie

Pandemia COVID-19 sprawiła, że internet stał się nową przestrzenią życia codziennego i artystycznego. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie działań podjętych przez wybrane instytucje kultury oraz artystów w czasach pandemii, która stanowiła wyzwanie, ale również szansę i inspirację do powstania nowych form realizacji sztuki i zarządzania kulturą. Wykorzystano metodę badawczą opartą na obserwacji, analizie zawartości, desk research oraz analizie krytycznej dostępnej literatury przedmiotu.


INFORMACJE O AUTORACH


Aleksandra Mirek-Rogowska
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


Kamila Rączy
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Sylwia Nessler,
Agata Paszek
Wpływ pandemii na branżę beauty. Analiza komunikacji marek sektora beauty w mediach społecznościowych
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.7
95 – 107
PDF

Słowa kluczowe

media społecznościowe |sektor mody |pandemia

Streszczenie

Pandemia wirusa SARS-CoV-2 zatrzymała gospodarkę i wymusiła jej całkowitą reorganizację. Branże kreatywne każdego dnia walczą o podtrzymanie produkcji, zachowanie ciągłości finansowej i przeorganizowanie swoich struktur tak, aby dostosować się do prężnie rozwijającej się sprzedaży w trybie online. Te zmiany spowodowały wzrost znaczenia social mediów, influencer marketingu i e-commerce. Praca została oparta na analizie zmian, które zaszły w branży modowej podczas pandemii. Analizie poddano działania marek z branży modowej i sektora beauty w kampaniach internetowych i na kanałach w social mediach.


INFORMACJE O AUTORACH


Sylwia Nessler
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie


Agata Paszek
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Magdalena Stoch
Krakowskie instytucje kultury w czasach pandemii COVID-19. Case study
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.8
108 – 117
PDF

Słowa kluczowe

kultura |pandemia |Kraków

Streszczenie

Celem przedstawionych w artykule badań była diagnoza kluczowych problemów, z jakimi mierzyły się w roku 2020 i 2021 krakowskie instytucje kultury. Na potrzeby artykułu w czerwcu 2021 roku przeprowadzono trzy ustrukturyzowane wywiady pogłębione z przedstawicielami krakowskich instytucji kultury. Pytania badawcze wyprowadzono z przeglądu zastanej literatury przedmiotu (szczegóły metodologiczne w artykule). Badanie miało charakter pilotażowy.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Klaudia Żubryk
Instytucje kultury podczas pierwszej fali pandemii koronawirusa – analiza porównawcza działań w mediach społecznościowych wybranych teatrów
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.9
118 – 133
PDF

Słowa kluczowe

media społecznościowe |teatr w pandemii |przemiany komunikacji |Facebook

Streszczenie

Media społecznościowe zrewolucjonizowały myślenie o kanałach dotarcia do odbiorców. Ich istnienie okazało się szczególnie znamienne w pandemii koronawirusa. Codzienność przeniosła się do internetu, a proces ten nie ominął instytucji kultury. Niniejszy artykuł analizuje przemiany praktyk komunikacyjnych szczecińskiego Ośrodka Teatralnego Kana, Teatru Wielkiego w Łodzi i Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy widoczne w postach na stronach teatrów w serwisie Facebook. Celem jest wskazanie nowych elementów strategii komunikacyjnych obieranych przez różne ośrodki w pierwszej fali pandemii.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Anna Daszewska
Nauczanie języka angielskiego online na podstawie doświadczeń Szkoły Językowej „AZS” w Szczytnie
DOI: https://doi.org/10.24917/20837275.13.4.10
134 – 145
PDF

Słowa kluczowe

e-learning |pandemia |nauczanie online |nauczanie języka angielskiego online |COVID-19

Streszczenie

W artykule przeanalizowano cztery problemy badawcze związane z działalnością Szkoły Językowej „AZS” w czasie pandemii COVID-19 oraz podjęto próbę odpowiedzi na cztery pytania badawcze. Łącznie w badaniu zrealizowanym w lutym 2021 roku wzięły udział 73 osoby. Narzędziami do przeprowadzenia badania były: analiza dokumentów firmy, kwestionariusz ankiety oraz pytania pogłębione. Analiza pytań badawczych została opatrzona podstawami teoretycznymi e-learningu, genezą e-learningu w Polsce, nauczaniem języka angielskiego online, a także konkluzją, bibliografią, załącznikami i streszczeniem.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Małgorzata Bożek
Hortense Belhôte discovers the secrets of painting masterpieces. Queer and camp footprints as a means of a new manifestation and categorization of works in arte.tv
146 – 153
PDF

Słowa kluczowe

queer |camp |Please don’t touch! |film essay |Hortense Belhôte

Streszczenie

Hortense Belhôte, a French art historian, asks questions about the possibilities and limits of queering masterpieces of world painting. Her series of film essays entitled Please do not touch! (Merci de ne pas toucher!) is an attempt to read works, often sanctified by the Christian tradition, by tracing sexual artifacts and allusions, often hidden, in the paintings of heterosexual and homosexual artists. Queering art, according to Belhôte, is a game of hidden/uncovered with elements of camp aesthetics: irony, humor, theatricality and aestheticism. The author of the series plays with the film convention and brings the authors of works from Parnassus to contemporary reality: a laundry, a mechanical workshop, a beauty salon, in order to create a living museum played by non-normative people (they theatrically reproduce the compositions of images).


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Rzeszowski

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis
Instytut Filologii Polskiej
ISSN 2083-7275
Studia de Cultura
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
e-ISSN 2391-4432