Health Promotion & Physical Activity

Wydawca: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

e-ISSN 2544-9117

 

Humanities and Cultural Studies

Wydawca: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

e-ISSN 2657-8972