Kwartalnik „Health Promotion & Physical Activity” (Health Prom Phys Act) to recenzowane, czasopismo naukowe, publikujące artykuły z zakresu dyscyplin związanych z dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu, udostępniane w otwartym dostępie (open access journal).  Wydawcą periodyku jest Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie (wcześniej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie). Czasopismo ukazuje się pod obecną nazwą od 2017 roku, a wywodzi się z półrocznika „Tarnow Scientific Colloquia” powołanego do życia w 2016 roku.

„Health Promotion & Physical Activity” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej, a językiem publikacji jest język angielski.

Misją czasopisma jest upowszechnianie i popularyzowanie najnowszej wiedzy z zakresu fizjoterapii, pielęgniarstwa, medycyny, położnictwa, terapii zajęciowej, farmacji, standardów zarządzania w służbie zdrowia i szeroko pojętej kultury fizycznej.

Redaktor naczelny

dr hab. Eligiusz Madejski, prof. ANS
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Redaktor zarządzający

dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. ANS
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Sekretarz redakcji

mgr Eliza Smoła
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Redaktor graficzny

dr Bartłomiej Bałut
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Redaktorzy tematyczni

Opieka pielęgniarska:
dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. ANS
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Rehabilitacja narządu ruchu:
dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. ANS
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Rehabilitacja ortopedyczna i terapia zajęciowa:
dr hab. Aneta Bac, prof. AWF
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością:
dr Marta Bibro
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

Sport i kultura fizyczna:
dr Marcin Krawczyk
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

prof. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Polska

prof. dr hab. Yuriy Briskin
Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej we Lwowie, Ukraina

dr hab. Wiesław Dobroś, prof. PWSZ
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Polska

prof. dr Deborah A. Garrahy
Illinois State University, School of Kinesiology and Recreation, Physical Education-Teacher Education, USA

prof. dr hab. Karol Görner
Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

prof. dr hab. Igor Grygus
Państwowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Wodnymi w Równym, Ukraina

prof. dr Carol Hall
Szkoła Nauk o Zdrowiu, Wydział Medycyny i Nauk o Zdrowiu, Queen's Medical Centre, Nottingham, Wielka Brytania

prof. dr Travis W. Heggie, FFTM RCPS (Glasg)
Uniwersytet w Bowling Green, Ohio, USA

dr Natalia Hrabarchuk
Międzynarodowe Centrum Rehabilitacyjne Kozyavkina, Lwów, Ukraina

prof. dr hab. Sergii Iermakov
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G. Skovoroda w Charkowie, Ukraina

prof. dr hab. Adam Juszkiewicz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Polska

prof. dr hab. Vlastimila Karaskova
Uniwersytet w Ołomuńcu, Republika Czeska

dr Mariusz Konieczny
Politechnika Opolska

prof. dr hab. Żaneta Kozina
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G. Skovoroda w Charkowie, Ukraina

prof. dr hab. Krzysztof L. Krzystyniak
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Polska

prof. dr Thomas Küpper
Institute of Occupational & Social Medicine, RWTH Technical University, Aachen, Germany
Medical Commission of the International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA MedCom), Bern, Switzerland

dr hab. Dariusz Latowski, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Jadwiga Laska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Polska

dr Fernando Estéves Lopez
Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania

prof. dr Andrea Lucacs
Uniwersytet w Miszkolcu, Wegry

dr hab. Eligiusz Madejski, prof. PWSZ
Akademia Wychowanie Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Polska

prof. dr hab. Yuriy Pelekh
Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równym, Ukraina

prof. dr hab. Eugeniusz Prystupa
Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej we Lwowie, Ukraina

prof. dr Karel Roubík
Politechnika Czeska w Pradze, Republika Czeska

prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

dr Andrei Shpakou
Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupała w Grodnie, Białoruś

prof. dr hab. Janusz Zdebski
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Polska
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Polska

prof. dr hab. Ryszard Żarów
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Polska

Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
University of Applied Sciences in Tarnow

Redakcja czasopisma "Health Promotion and Physical Activity"
"Health Promotion and Physical Activity" Editorial Office

ul. A. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów, Poland

Główna osoba do kontaktu:

dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska
Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
hppajournal@gmail.com

Numer bieżący
21 (4) 2022
Akademia Nauk Stosowanych
ul. Mickiewicza 8
e-ISSN 2544-9117
w Tarnowie
33-100 Tarnów, Poland