Kwartalnik „Health Promotion & Physical Activity” (Health Prom Phys Act) to recenzowane, czasopismo naukowe, publikujące artykuły z zakresu dyscyplin związanych z dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu, udostępniane w otwartym dostępie (open access journal).  Wydawcą periodyku jest Akademia Tarnowska (wcześniej: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie). Czasopismo ukazuje się pod obecną nazwą od 2017 roku, a wywodzi się z półrocznika „Tarnow Scientific Colloquia” powołanego do życia w 2016 roku.

„Health Promotion & Physical Activity” ukazuje się wyłącznie w wersji elektronicznej, a językiem publikacji jest język angielski.

Misją czasopisma jest upowszechnianie i popularyzowanie najnowszej wiedzy z zakresu fizjoterapii, pielęgniarstwa, medycyny, położnictwa, terapii zajęciowej, farmacji, standardów zarządzania w służbie zdrowia i szeroko pojętej kultury fizycznej.

Redaktor naczelny

dr hab. Eligiusz Madejski, prof. ANS
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Akademia Tarnowska

Redaktor zarządzający

dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. ANS
Akademia Tarnowska

Sekretarz redakcji

mgr Eliza Smoła
Akademia Tarnowska

Redaktor graficzny

dr Bartłomiej Bałut
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Akademia Tarnowska

Redaktorzy tematyczni

Opieka pielęgniarska:
dr hab. Małgorzata Kołpa, prof. ANS
Akademia Tarnowska

Rehabilitacja narządu ruchu:
dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska, prof. ANS
Akademia Tarnowska

Rehabilitacja ortopedyczna i terapia zajęciowa:
dr hab. Aneta Bac, prof. AWF
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Rehabilitacja osób z niepełnosprawnością:
dr Marta Bibro
Akademia Tarnowska

Sport i kultura fizyczna:
dr Marcin Krawczyk
Akademia Tarnowska

prof. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska
Akademia Tarnowska, Polska

prof. dr hab. Yuriy Briskin
Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej we Lwowie, Ukraina

dr hab. Wiesław Dobroś, prof. PWSZ
Akademia Tarnowska, Polska

prof. dr Deborah A. Garrahy
Illinois State University, School of Kinesiology and Recreation, Physical Education-Teacher Education, USA

prof. dr hab. Karol Görner
Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja

prof. dr hab. Igor Grygus
Państwowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Wodnymi w Równym, Ukraina

prof. dr Carol Hall
Szkoła Nauk o Zdrowiu, Wydział Medycyny i Nauk o Zdrowiu, Queen's Medical Centre, Nottingham, Wielka Brytania

prof. dr Travis W. Heggie, FFTM RCPS (Glasg)
Uniwersytet w Bowling Green, Ohio, USA

dr Natalia Hrabarchuk
Międzynarodowe Centrum Rehabilitacyjne Kozyavkina, Lwów, Ukraina

prof. dr hab. Sergii Iermakov
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G. Skovoroda w Charkowie, Ukraina

prof. dr hab. Adam Juszkiewicz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Akademia Tarnowska, Polska

prof. dr hab. Vlastimila Karaskova
Uniwersytet w Ołomuńcu, Republika Czeska

dr Mariusz Konieczny
Politechnika Opolska

prof. dr hab. Żaneta Kozina
Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. G. Skovoroda w Charkowie, Ukraina

prof. dr hab. Krzysztof L. Krzystyniak
Akademia Tarnowska, Polska

prof. dr Thomas Küpper
Institute of Occupational & Social Medicine, RWTH Technical University, Aachen, Germany
Medical Commission of the International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA MedCom), Bern, Switzerland

dr hab. Dariusz Latowski, prof. UJ
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

prof. dr hab. Jadwiga Laska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska
Akademia Tarnowska, Polska

dr Fernando Estéves Lopez
Uniwersytet w Granadzie, Hiszpania

prof. dr Andrea Lucacs
Uniwersytet w Miszkolcu, Wegry

dr hab. Eligiusz Madejski, prof. PWSZ
Akademia Wychowanie Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Akademia Tarnowska, Polska

prof. dr hab. Yuriy Pelekh
Państwowy Uniwersytet Humanistyczny w Równym, Ukraina

prof. dr hab. Eugeniusz Prystupa
Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej we Lwowie, Ukraina

prof. dr Karel Roubík
Politechnika Czeska w Pradze, Republika Czeska

prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska

dr Andrei Shpakou
Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupała w Grodnie, Białoruś

prof. dr hab. Janusz Zdebski
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Polska
Akademia Tarnowska, Polska

prof. dr hab. Ryszard Żarów
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, Polska
Akademia Tarnowska, Polska

Akademia Tarnowska
University of Applied Sciences in Tarnow

Redakcja czasopisma "Health Promotion and Physical Activity"
"Health Promotion and Physical Activity" Editorial Office

ul. A. Mickiewicza 8
33-100 Tarnów

Główna osoba do kontaktu:

dr hab. Agnieszka Jankowicz-Szymańska
Akademia Tarnowska
hppajournal@gmail.com

Numer bieżący
21 (4) 2022
Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
e-ISSN 2544-9117
33-100 Tarnów, Poland