„Kronika Zamkowa. Roczniki” jest czasopismem naukowym afiliowanym przy Zamku Królewskim w Warszawie i wydawanym przez Ośrodek Wydawniczy „Arx Regia”. Problematyka publikowanych przez nią tekstów koncentruje się przede wszystkim na dziejach i funkcjonowaniu dworu oraz najważniejszych instytucji władz państwowych w Rzeczypospolitej i Europie, historii kolekcji i kolekcjonerstwa oraz historii Zamku Królewskiego w Warszawie i jego zbiorów.

Czasopismo jest od lat cenną i popularną kroniką działalności naukowej, wystawienniczej i edukacyjnej Zamku Królewskiego w Warszawie. Zamieszczone w każdym numerze artykuły informują także o postępie prac konserwatorskich, rekonstrukcjach, wykopaliskach, o aktualnych darach i nabytkach oraz spotkaniach i imprezach o charakterze naukowym, kulturalnym i artystycznym.

Oprócz studiów i artykułów z dziedzin historii, historii sztuki i archeologii publikuje teksty źródłowe i dokumentacyjne, recenzje i omówienia najnowszych publikacji oraz wystaw.

Pierwszy numer „Kroniki Zamkowej” ukazał się w 1983 r. Jej pierwszym redaktorem naukowym był Profesor Aleksander Gieysztor, a w roku 1992 funkcję tę przejął Profesor Andrzej Rottermund. W latach 1986–1991 czasopismo funkcjonowało jako dwumiesięcznik, od 1992 r. półrocznik, a od 2015 r. – w zmienionej szacie graficznej – jako rocznik.

 

Redakcja naukowa

Artur Badach

Wojciech Fałkowski (redaktor naczelny)

Paweł Tyszka

Jacek Żukowski (sekretarz redakcji)

 

Redaktor językowy

Anna Wlaźnik

Tadeusz Bernatowicz

Juliusz A. Chrościcki

Vydas Dolinskas (Wilno)

Robert Kunkel

Stanisław Mossakowski

Andrzej Rottermund (przewodniczący)

Gérard Sabatier (Grenoble)

Wojciech Tygielski

Kronika Zamkowa. Roczniki

Zamek Królewski w Warszawie

plac Zamkowy 4

00-277 Warszawa

 

e-mail: kz@zamek-krolewski.pl

 

Aktualny numer i archiwalne numery „Kroniki Zamkowej” w wersji drukowanej można nabyć w e-sklepie Zamku Królewskiego w Warszawie oraz w zamkowym sklepie stacjonarnym.

Numer bieżący
9 (75) 2022
Zamek Królewski w Warszawie
plac Zamkowy 4
ISSN 0239-4898
00-277 Warszawa