Kultura i Historia

Czasopisma naukowe / Kultura i Historia

Girl in a jacket

Numer: 39 (1/2021)

Źródła kultury / Narzędzia kultury

Redaktorzy: Andrzej Radomski, Sidey Myoo, Kamil Stępień
Girl in a jacket

Numer: 38 (2/2020)

Redaktorzy: Andrzej Radomski, Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)

W tomie publikują: Adrian Mróz, Jacek Szymala, Viktoriia Vitkovska, Andrzej Radomski.Girl in a jacket

Numer: 37 (1/2020)

Społeczeństwo cyborgów, ludzkość wzmocniona technologicznie

Redaktorzy: Andrzej Radomski, Michał Ostrowicki (Sidey Myoo), Kamil Stępień
Girl in a jacket

Numer: 36 (2/2019)

Sztuczna inteligencja – działanie, myślenie, świadomość

Redaktorzy: Andrzej Radomski, Michał Ostrowicki (Sidey Myoo), Kamil Stępień
Girl in a jacket

Numer: 35 (1/2019)

„Inna i Inny” – o światopoglądach, stylach życia, odmienności...

Redaktorzy: Andrzej Radomski, Michał Ostrowicki (Sidey Myoo), Kamil Stępień
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
ISSN 1642-9826
Instytut Nauk o Kulturze
20-031 Lublin