Numer 41 (1/2022)
Redaktorzy: Andrzej Radomski, Sidey Myoo, Kamil Stępień
Spis treści
Strony
Pobierz
Jan Waligórski
Koncepcja teleafordancji – o sposobie istnienia afordancji (i nie tylko) w środowisku wir tualnym 3D
DOI: https://doi.org/10.20375/0000-000F-7389-5
1 – 17
PDF

Słowa kluczowe

afordancja |VR |środowisko wirtualne |wirtual |poczucie ucieleśnienia

Streszczenie

Pomimo upływu czasu, koncepcja afordancji Jamesa J. Gibsona jest wciąż tematem debat w akademickich aulach, a od czasu opublikowania jej interpretacji autorstwa Don Normana, można usłyszeć jej echo również poza uniwersytetami. Nie powinien więc nikogo dziwić transfer tej koncepcji na cybergrunt świata wirtualnego, który ma miejsce w ostatnich latach. Niestety z transferem tym wiążą się również pewne komplikacje, które omawiam i próbuję rozwiązać w artykule, są to m.in.: problem zapośredniczenia interakcji ze środowiskiem wirtualnym przez interfejs, trudność w zdefiniowaniu agenta oraz zarzuty o nie-fizyczność i fikcyjność świata wirtualnego. Definiuję agenta jako ściśle sprzężony system człowiek–awatar, w którym awatar stanowi wirtualne ciało, natomiast człowiek stanowi część, w której zachodzą procesy poznawcze i która wprowadza wirtualne ciało w ruch. Na końcu proponuję nowym termin na określenie afordancji w środowisku wirtualnym – teleafordancja.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Magdalena Karlikowska-Pąsiek
„Nastazja Filipowna” Andrzeja Wajdy a twórczość publicystyczna Fiodora Dostojewskiego – „Dziennik pisarza”
DOI: https://doi.org/10.20375/0000-000F-738B-3
18 – 25
PDF

Słowa kluczowe

teatr |Fiodor Dostojewski |Andrzej Wajda |„Idiota” |Polska

Streszczenie

Celem publikacji jest prześledzenie inscenizacji „Idioty” Andrzeja Wajdy w kontekście twórczości publicystycznej Fiodora Dostojewskiego. Hipoteza badawcza zakłada, za Zygmuntem Hübner, że reżyser pełni funkcję adwokata pisarza. Z tego względu twórcy teatralni często odwołują się do faktów biograficznych oraz twórczości publicystycznej pisarza, realizując daną adaptacje teatralną.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Anna Al-Araj
Prostota jako podstawowa wartość w ludzkim życiu. Walden, czyli życie w lesie Henryʼego Davida Thoreau
DOI: https://doi.org/10.20375/0000-000F-738D-1
26 – 34
PDF

Słowa kluczowe

Henry David Thoreau |Walden |czyli życie w lesie |prostota |amerykański transcendentalizm

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie i interpretacja zapatrywań reprezentanta amerykańskiego transcendentalizmu – Henryʼego Davida Thoreau, na kwestię prostoty jako naczelnej wartości w ludzkim życiu, przedstawionych na kartach utworu Walden, czyli życie w lesie. Autorka – po przybliżeniu okoliczności powstania tekstu – poddaje analizie, w oparciu o wyimki zaczerpnięte z dzieła myśliciela, wybrane problemy związane z przyjęciem tej określonej postawy względem rzeczywistości. W toku narracji istotne miejsce zajmują zagadnienia poświęcone charakterowi relacji człowieka z Naturą czy innymi ludźmi, sposobowi organizacji czasu oraz postulowanej diecie. Szkic zostaje zwieńczony rozważaniami na temat doniosłości i wpływu rozpoznań Thoreau na myśl późniejszą.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Tobiasz Targosz
Laotańska kultura polityczna w latach 1945-2021, od buddyzmu do komunizmu i z powrotem
DOI: https://doi.org/10.20375/0000-000F-738F-F
35 – 51
PDF

Słowa kluczowe

polityka |kultura |historia |buddyzm |Laos |antropologia polityki |Azja Południowo-Wschodnia |rewolucja komunistyczna

Streszczenie

Artykuł omawia rewolucję komunistyczną w Laosie i analizuje jej implikacje w czterech wymiarach: historii, społeczeństwa, kultury i religii. Powojenna historia Laosu wydaje się być doskonałym przykładem tego, jak ważna dla każdej społeczności jest potrzeba ciągłości kulturowej. Szczególną uwagę w niniejszym opracowaniu zwrócono na rolę przemian kulturowych i politycznych, które spowodowały, że władzę w królestwie buddyjskim przejęła partia komunistyczna Pathet Lao. Omówiono również rolę, jaką odegrała Sangha podczas końcowych etapów przejęcia władzy politycznej przez Pathet Lao w 1975 r., oraz wpływ, jaki miało to na wyznawców buddyzmy w Laosie i na sytuację buddyzmu w tym kraju. Na koniec zostanie podjęta próba oceny współczesnej sytuacji buddyzmu w Laosie pod obecnym reżimem.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Danuta Nikitenko
Z dziejów polskiej edukacji, cz. 4
DOI: https://doi.org/10.20375/0000-000F-7391-B
52 – 91
PDF
Danuta Nikitenko
Z dziejów polskiej edukacji, cz. 5
DOI: https://doi.org/10.20375/0000-000F-7393-9
92 – 115
PDF
Karol Dąbrowski
Wojna przeciw wszystkiemu, co żyje. Artykuł recenzyjny książki Josepha Pugliese: Biopolitics of the More-Than-Human: Forensic Ecologies of Violence
DOI: https://doi.org/10.20375/0000-000F-7395-7
116 – 124
PDF

Słowa kluczowe

biowładza |drony |Guantanamo |Strefa Gazy

Streszczenie

Wskutek biopolityki zaprzęgniętej do realizacji celów wojennych na Bliskim Wschodzie giną nie tylko ludzie, ale zwierzęta, niszczona jest przyroda ożywiona i nieożywiona. Narzędziem prowadzenia bio-wojen są szczególnie drony. Ich ataki są deklaratywnie skierowane przeciwko terrotystom, ale faktycznie zabijani są cywile, w tym dzieci, a także psy, bydło domowe, a nawet dzikie zwierzęta. Dzieje się tak dlatego, ponieważ algorytmy oprogramowania komputerowego nie odróżniają człowieka od istot "nie-ludzkich". W ten sposób zabijani ludzie dzielą los niszczonej przyrody. Operacje wojskowe są zaś kierowane przeciwko sadom, studniom, stadom owiec. W XXI wieku mamy więc do czynienia z "ekocydem". Powszechny militaryzm pogłębia zaś ekologiczne zniszczenie planety.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Andrzej Radomski
Recenzja: Lev Manovich, Cultural analytics
DOI: https://doi.org/10.20375/0000-000F-7397-5
125 – 128
PDF

Słowa kluczowe

media |kultura cyfrowa |analityka kulturowa |wizualizacja


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobierz cały numer
1 – 132
PDF
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
ISSN 1642-9826
Instytut Nauk o Kulturze
20-031 Lublin