Numer 38 (2/2020)
Redaktorzy: Andrzej Radomski, Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)
Spis treści
Strony
Pobierz
Adrian Mróz
O czytaniu zapisu muzycznego. Krytyka wybranego badania z zakresu okulografii
1 – 15
PDF

Słowa kluczowe

egzystencjalizm |psychologia poznawcza |psychologia muzyki |okulografia |zapis muzyczny |Filozofia Techniki |czytanie nut

Streszczenie

Poruszam badanie, które mieści się w zakresie psychologii poznawczej i muzyki, zatytułowane Silent Reading of Music and Texts; Eye Movements and Integrative Reading Mechanisms. Omawiane badanie można analizować w odniesieniu do podniesionych przez innych badaczy wątpliwości dotyczących wiarygodności stosowania okulografii. Punktem odniesienia krytyki są własne doświadczenia. Wysuwam zastrzeżenia o charakterze filozoficznym (egzystencjalnym) i opieram się na dziedzinach fenomenologii i filozofii techniki. W omawianym badaniu poruszono zagadnienia związane z relacjami między dwoma różnymi sposobami kodowania informacji, jak i związek poznawczy między przetwarzaniem muzyki w ciszy i językiem. Najpierw przedstawiam omówienie badania wraz z komentarzami, a na koniec przedstawiam krytykę tego badania. Uważam, że to badanie, choć ważne, nie jest wystarczające dla zrozumienia zjawiska czytania zapisu muzycznego.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Jacek Szymala
Od portretów z epoki przez kreacje aktorskie po avatar w grze. Zarys historii wizerunku królowej Krystyny
16 – 27
PDF

Słowa kluczowe

portret |wizerunek |kreacja aktorska |avatar |królowa Krystyna

Streszczenie

Przyjąć można, że biografia córki Gustawa Adolfa, Krystyny (1626-1689), w latach 1632-1654 królowej Szwecji, znana jest bardziej w kulturze, w tym popkulturze, niż w historii i historiografii. W obrębie historiografii zdają się przeważać opracowania autorów pochodzących z krajów, z którymi była związana (a więc badacze szwedzcy i ogólnie zachodnioeuropejscy). Znacznie solidniej zdają się być przebadane źródła o charakterze pisanym (korespondencja, pisma polityczne itd., biografie pochodzące z epoki) niż źródła o charakterze wizualnym, zwłaszcza najnowsze...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Wrocławski

Viktoriia Vitkovska
Monografia filmowej historii Ukrainy - omówienie (Л. Брюховецька, Найцікавіша історія в Європі. Екранні версії)
29 – 37
PDF

Słowa kluczowe

Ukraina |Larysa Briuchowiecka

Streszczenie

Przedmiotem rozważań jest monografia Larysy Briuchowieckiej (ur. 1949 r.) pod tytułem Найцікавіша історія в Європі. Екранні версії (można zaproponować tłumaczenie: Najciekawsza w Europie historia ekranowa)...


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Andrzej Radomski
Recenzja: Artur Roguski, Zrozumieć Social Media
38 – 39
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pobierz cały numer
1 – 43
PDF
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
ISSN 1642-9826
Instytut Nauk o Kulturze
20-031 Lublin