Numer 36 (2/2019)
Sztuczna inteligencja – działanie, myślenie, świadomość
Redaktorzy: Andrzej Radomski, Michał Ostrowicki (Sidey Myoo), Kamil Stępień
Spis treści
Strony
Pobierz
Andrzej Radomski
O zastosowaniu map myśli w nauce i edukacji
1 – 16
PDF

Słowa kluczowe

nauka |Mapy myśli |wizualizacja |kultura współczesna |edukacja

Streszczenie

Artykuł jest poświęcony mapom myśli. Mapy myśli zostały stworzone w latach 70. XX wieku i szybko zdobyły dużą popularność. Autor przedstawia cechy charakterystyczne współczesnych map myśli. Są one cyfrowe i multimedialne. Mapy myśli są wykorzystywane w różnych dziedzinach życia. W artykule zostały przedstawione przykłady użycia map myśli w nauce i edukacji.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Adrian Mróz
The Pharmacological Significance of Mechanical Intelligence and Artificial Stupidity
17 – 40
PDF

Słowa kluczowe

artificial intelligence |Artificial Stupidity |Noetics |Pharmakon |Bernard Stiegler

Streszczenie

By drawing on the philosophy of Bernard Stiegler, the phenomena of mechanical (a.k.a. artificial, digital, or electronic) intelligence is explored in terms of its real significance as an ever-repeating threat of the reemergence of stupidity (as cowardice), which can be transformed into knowledge (pharmacological analysis of poisons and remedies) by practices of care, through the outlook of what researchers describe equivocally as “artificial stupidity”, which has been identified as a new direction in the future of computer science and machine problem solving as well as a new difficulty to be overcome. I weave together of web of “artificial stupidity”, which denotes the mechanic (1), the human (2), or the global (3). With regards to machine intelligence, artificial stupidity refers to: 1a) Weak A.I. or a rhetorical inversion of designating contemporary practices of narrow task-based procedures by algorithms in opposition to “True A.I.”; 1b) the restriction or employment of constraints that weaken the effectiveness of A.I., which is to say a “dumbing-down” of A.I. by intentionally introducing mistakes by programmers for safety concerns and human interaction purposes; 1c) the failure of machines to perform designated tasks; 1d) a lack of a noetic capacity, which is a lack of moral and ethical discretion; 1e) a lack of causal reasoning (true intelligence) as opposed to statistical associative “curve fitting”; or 2) the phenomenon of increasing human “stupidity” or drive-based behaviors, which is considered as the degradation of human intelligence and/or “intelligent human behavior” through technics; and finally, 3) the global phenomenon of increasing entropy due to a black-box economy of closed systems and/or industry consolidation.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Mateusz Schuler
O potencjalnym znaczeniu wirtualności. Ewolucja pojęcia: filozofia, literatura, film
41 – 54
PDF

Słowa kluczowe

literatura |filozofia |wirtualność |rzeczywistość fizyczna |film

Streszczenie

Artykuł proponuje interdyscyplinarne podejście do pojęcia wirtualności. Analiza obejmuje przekrój myśli filozoficznej: od Arystotelesa, Henri Bergsona i Gottfrieda Leibniza, aż do Quentina Meillasoux. Realne i wirtualne od zawsze przeplatało się ze sobą, tworząc wielowarstwową strukturę świata. Autor udowodnia, iż popularne obecnie stawianie granicy pomiędzy tymi dwoma światami jest czynnością błędną, motywowaną w pewnym sensie naukowym dogmatyzmem, nie zaś chęcią wyjaśnienia zjawiska.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Mieszko Jagiełło
Kobieta żydowska w średniowieczu: Lilit, poronienie i aborcja
55 – 65
PDF

Słowa kluczowe

kobieta żydowska |seksualność w średniowieczu |poronienie |aborcja |Lilit

Streszczenie

Podstawą poniższej pracy jest zmieniający się stosunek średniowiecznego społeczeństwa żydowskiego pod względem macierzyństwa i seksualności wobec kobiety diaspory. Trzy czynniki dają początek zmianą, są nimi: wprowadzenie nowych norm prawny, ówcześnie innowacyjny nurt filozoficzny oraz rosnąca popularność postaci Lilit w żydowskim folklorze.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Paulina Zarębska
Thinking with Images in Dance Practice
66 – 84
PDF

Słowa kluczowe

Dance |Body Image |Mental Images |Motor Imagery |External

Streszczenie

The problem of thinking with images in dance practice is an interesting issue not only for dance researchers but also for cognitive scientists. A question arises: “is thinking with external and internal mental images necessary in dance practice?” Based on the concepts of philosophy, cognitive psychology and neuroscience, various aspects of mental images used by dancers will be discussed. I use different types of thinking with images to argue that the application of external and internal images by dancers which have strong or less correlations influences and improves both dance creation and learning.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Jacek Szymala
Bitwa pod Połtawą (1709). Ogląd wybranych współczesnych wizualizacji
85 – 105
PDF

Słowa kluczowe

wizualizacja |Połtawa |1709 |historia wizualna

Streszczenie

W artykule zaprezentowano kilkanaście wybranych wizualizacji Wielkiej Wojny Północnej ze zwróceniem szczególnej uwagi na obraz bitwy pod Połtawą (1709 r.). Autor wyszedł z perspektywy metodologicznej historii wizualnej wg koncepcji Doroty Skotarczak, poszerzonej o kategorię krajobrazu jako elementu tej subdyscypliny. Rozważania bliskie są także historii w przestrzeni publicznej (public history), zwłaszcza część o muzeum bitwy. Tezy są następujące: 1) Każda wizualizacja (muzeum, film, gra komputerowa) na temat bitwy połtawskiej więcej mówi o aktualnej (w tym główno nurtowej) historiografii kraju, w którym powstała, niż samej bitwie; stanowi źródło do czasów w których powstała, nie może być pojmowana jako rekonstrukcja batalii, a źródło do historii idei o bitwie połtawskiej; 2) Można „obrazowo” przyjąć, że poszczególne kinematografie i przemysły gier komputerowych, rywalizowały, walczyły o odpowiedni obraz bitwy pod Połtawą, wskutek tego przez 310 lat powstawał konglomerat idei i różnorodna, skomplikowana wizja tego wydarzenia.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Wrocławski

Monika Torczyńska
Sztuczna inteligencja i jej społeczno-kulturowe implikacje w codziennym życiu
106 – 126
PDF

Słowa kluczowe

sztuczna inteligencja |technologie informacyjne |życie codzienne |badania opinii publicznej

Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie roli i znaczenia sztucznej inteligencji w życiu codziennym współczesnego społeczeństwa. W pierwszym fragmencie artykułu autorka podkreśla kontrowersyjność sztucznej inteligencji przywołując różnorodne argumenty o charakterze racjonalnym i emocjonalnym. W następnej części przedstawia pozytywne aspekty sztucznej inteligencji w kontekście wybranych obszarów życia codziennego. Dalsze rozważania obejmują rekonstrukcję obrazu sztucznej inteligencji wytworzonego w świadomości jej użytkowników. W tym celu autorka analizuje opinie i oceny sztucznej inteligencji zawarte w badaniach sondażowych. W zbiorowej wizji sztucznej inteligencji zawarte jest szerokie spectrum jej społeczno-kulturowych implikacji dla codziennego życia każdego człowieka. Jak wskazują wnioski z analizowanych badań są one w świadomości internautów kojarzone przede wszystkim z procesami konsumpcji, karierą i organizacją ludzkiej egzystencji, potrzebą afiliacji, rekreacją oraz debatą w publicznej przestrzeni życia społecznego.


INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Michał Ostrowicki (Sidey Myoo)
Out of the Box – The Midlife Crisis of the Digital Revolution. Ars Electronica 2019
129 – 142
PDF

INFORMACJE O AUTORZE

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Pobierz cały numer
1 – 143
PDF
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4
ISSN 1642-9826
Instytut Nauk o Kulturze
20-031 Lublin