„Science, Technology and Innovation” (STI; pol. „Nauka, Technologia i Innowacja”) jest międzynarodowym, multidyscyplinarnym czasopismem typu „open access”, które publikuje wyniki badań naukowych, niezależnie od ich nowości. STI stanowi również platformę do publikowania badań podstawowych i badań aplikacyjnych, w tym interdyscyplinarnych i replikacyjnych, jak również wyników negatywnych. Misją STI jest również tworzenie i katalizowanie powiązań między badaniami w ramach danej dyscypliny lub między dyscyplinami. Kryteria publikacji STI opierają się na wysokich i czystych standardach etycznych oraz na rygorystycznych zasadach dotyczących użytych w badaniach metodologii i przedstawionych wnioskach.

Dawna nazwa: „Tarnowskie Colloquia Naukowe: Nauki techniczne i ścisłe”.

Redaktor naczelny

prof. dr hab. Józef Zasadziński
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Redaktor zarządzający

dr hab. Rafał Kurczab
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sekretarz redakcji

dr Jerzy Szczepański
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Redaktor graficzny

dr Bartłomiej Bałut
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Redaktorzy tematyczni

Automatyka i robotyka:
mgr inż. Mariusz Świder
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Chemia:
dr inż. Paweł Śliwa
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Elektronika i telekomunikacja:
dr inż. Łukasz Mik
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Elektrotechnika, biologia stosowana:
dr inż. Agnieszka Lisowska-Lis
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Elektrotechnika: dr inż. Tomasz Drabek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Fizyka:
dr Tomasz Wietecha
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Informatyka:
dr inż. Daniel Król
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Informatyka:
mgr inż. Edyta Gawin
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Inżynieria biomedyczna:
dr inż. Robert Wielgat
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Inżynieria materiałowa:
dr inż. Paulina Bednarz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Matematyka:
prof. dr hab. Mirosław Baran
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Mechanika, mechatronika:
dr inż. Tomasz Żarski
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Dariusz Burnat, Zurich University of Applied Sciences, Szwajcaria
Małgorzata Dżugan, Uniwersytet Rzeszowski, Polska
Maurizio Fermeglia, University of Trieste, Włochy
Mari Gabrielsen, The Arctic University of Norway, Norwegia
Géczi Gábor, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Węgry
Maria G. Ioannides, National Technical University of Athens, Grecja
Maciej Klimek, Uppsala University, Szwecja
Péter Korzenszky, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Węgry
Stanisław Kuta, Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie, Polska
Jadwiga Laska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Polska
Marcin Lis, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Polska
Stefano De Marchi, University of Padova, Włochy
Tomasz Pięciak, Uniwersytet de Valladolid, Hiszpania
Vicentiu Radulescu, Romanian Academy, Rumunia

Akademia Tarnowska
Redakcja czasopisma
"Science, Technology and Innovation"
ul. Adama Mickiewicza 8
33-100 Tarnów
e-mail: sti_office@anstar.edu.pl

Główna osoba do kontaktu:

Prof. Rafał Kurczab, PhD
Akademia Tarnowska
e-mail: sti_office@anstar.edu.pl

Numer bieżący
15 (1-2) 2022
Akademia Tarnowska
ul. Mickiewicza 8
e-ISSN 2544-9125
33-100 Tarnów