Czasopismo naukowe powstało z inicjatywy doktorantów Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni i jest przez nich redagowane.

Czasopismo podzielone jest na tematy/obszary/działy:

  1. Bezpieczeństwo morskie
  2. Bezpieczeństwo ekonomiczne
  3. Bezpieczeństwo socjalne
  4. Bezpieczeństwo ludzkie (human security)
  5. Bezpieczeństwo energetyczne
  6. Bezpieczeństwo międzynarodowe
  7. Bezpieczeństwo narodowe
  8. Bezpieczeństwo wewnętrzne
  9. Sprawozdania i recenzje
  10. Komunikaty z badań

Redaktor naczelny:
Tomasz Płuciennik

Zastępca redaktora naczelnego (Uniwersytet WSB MERITO Gdańsk):
Małgorzata Kochańska

Jolanta Martuszewska
Marika Sokół
Robert Wódkiewicz

prof. dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI – Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. Dariusz BUGAJSKI – Akademia Marynarki Wojennej
por. dr Mirosław CHMIELIŃSKI – Akademia Marynarki Wojennej
prof. dr hab. Leopold CIBOROWSKI – Akademia Marynarki Wojennej
prof. dr hab. Bogusław JAGUSIAK – Wojskowa Akademia Techniczna
prof. dr hab. Czesław JARECKI – Akademia Marynarki Wojennej
prof. dr hab. Antoni F. KOMOROWSKI – Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. Grzegorz KRASNODĘBSKI – Akademia Marynarki Wojennej
dr Jerzy KUPIŃSKI – Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. Krzysztof LIGĘZA – Akademia Marynarki Wojennej
prof. dr hab. Andrzej MAKOWSKI – Akademia Marynarki Wojennej
dr Jarosław MICHALAK – Akademia Marynarki Wojennej
dr Cristian-Emil MOLDOVEANU – Military Technical Academy „Ferdinad I” of Bucharest, Rumunia
prof. dr hab. Krzysztof FICOŃ – Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. Bartłomiej PĄCZEK – Akademia Marynarki Wojennej
dr hab. Dariusz SKALSKI - Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny
prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT – Akademia Marynarki Wojennej
prof. nadzw. dr hab. Jerzy TELAK - Towarzystwo Naukowe: Bezpieczeństwo i Ratownictwo (BiR) w
Warszawie
dr hab. Jarosław TESKA – Akademia Marynarki Wojennej
dr Ewa ZIELIŃSKI – Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. nadzw. dr hab. Jan ZYCH – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Częstochowie

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
Akademia Marynarki Wojennej

81-127 Gdynia
ul. inż. Śmidowicza 69

pfb@amw.gdynia.pl

Numer bieżący
I-II (12-13) / 2022
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
ul. inż. Śmidowicza 69
ISSN 2543-6392
Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich
81-127 Gdynia