Polski Rocznik Muzykologiczny


Numer: XX (2022)

Kobiety i muzyka
Redaktor: Iwona Lindstedt

Numer: XIX (2021)

Tożsamości narodowe — europejska uniwersalność. Muzyka i życie muzyczne w Europie Środkowo-Wschodniej (1918—2018)
Redaktor: Iwona Lindstedt
Polski Rocznik Muzykologiczny
Związek Kompozytorów Polskich
ISSN 1733-9871
& Polskie Wydawnictwo Muzyczne
e-ISSN 2719-7891